M
14/05/2021 09:26

Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid- 19 Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa ký Quyết định số 329/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên lực lượng y tế huyện Đông Anh Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên lực lượng ở tuyến đầu chống dịch Công đoàn tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện

Theo đó, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm Trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban là các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố: Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng (Phó Trưởng ban thường trực); Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến; Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh; Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố; các Tổ Công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự phòng, chống dịch của Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và cơ quan có thẩm quyền.

Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid- 19 Liên đoàn Lao động Thành phố
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Liên đoàn Lao động Thành phố tại cuộc họp đột xuất ngày 13/5. Ảnh: Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố

Cùng đó Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc; các cấp Công đoàn thành phố nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh; Chủ động nắm tình hình đoàn viên, người lao động thuộc địa phương, đơn vị mình quản lý; có biện pháp chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động mất việc làm, gặp khó khăn do tác động của bệnh Covid - 19 để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố.

Quyết định cũng nêu rõ, các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Chỉ đạo phân công trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch và sự chỉ đạo của của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quyết định, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố được giao là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu, phân công nhiệm vụ, đề xuất kế hoạch, nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo. Văn phòng, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, các ban; các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2021.

P.Diệp

Nguồn :