M
27/01/2021 22:20

Thẩm định các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Ngày 27/1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm định 04 xã của huyện Thường Tín (gồm Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi, Vạn Điểm) đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Thẩm định các xã của huyện Thạch Thất, thị xã Sơn Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Huyện Đan Phượng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Theo báo cáo của các địa phương, ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã tập trung lãnh đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Cụ thể, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy sau khi được công nhận xã nông thôn mới năm 2013, xã Nhị Khê đã tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nguồn vốn đã bố trí thực hiện chương trình giai đoạn 2013 – 2020 là gần 102 tỷ đồng, hiện không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thẩm định các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn phát biểu tại buổi thẩm định. (Ảnh: Mai Quý)

Tại xã Văn Bình, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, xã đã tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt 63,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 93,1%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn…

Ở xã Hà Hồi, từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đến nay, xã đã huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao với số tiền trên 237 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 0,59%.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, xã Vạn Điểm đã đã tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt được nhiều kết quả nổi bật như thu nhập bình quân đầu người đạt 62,8 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện…

Báo cáo của các địa phương cho thấy, đến nay, cả 04 xã đều đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; tỷ lệ người dân khi được hỏi về mức độ hài lòng của kết quả xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Qua khảo sát đánh giá thực tế và làm việc, Đoàn thẩm định đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế của các xã trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời đóng góp ý kiến để các xã hoàn thiện các tiêu chí đánh giá.

Trên cơ sở ý kiến đánh giá và kết quả chấm điểm của Đoàn thẩm định, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, 04 xã của huyện Thường Tín (gồm Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi, Vạn Điểm) đã đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn năm 2020. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mai Quý

Nguồn :