M
16/03/2021 21:57

Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử

(LĐTĐ) Chiều 16/3, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thị ủy Sơn Tây.

Cần nắm chắc dư luận xã hội sau khi có danh sách người ứng cử Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn Hà Nội: Bàn giao 260 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Thị xã Sơn Tây cho biết: Thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính, gồm 9 phường, 6 xã với 118 thôn, tổ dân phố với tổng số 153.443 dân, trong đó, có khoảng 5 vạn quân nhân, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học cơ sở và dạy nghề.

Hội đồng nhân dân thị xã được bầu 34 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử và 164 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại 50 đơn vị bầu cử.

Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, Thị ủy Sơn Tây đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Thị xã gồm 24 thành viên; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thành lập Ủy ban bầu cử cùng cấp; thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội; Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Đồng thời, thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn Thị xã.

Đáng chú ý, trong công tác tuyên truyền, Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức kết nối trực tuyến tới 15 điểm cầu thuộc các xã, phường để triển khai công tác bầu cử; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã phường tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đã thống nhất Hội đồng nhân dân thị xã bầu 34 đại biểu từ 65 đại biểu ứng cử, cụ thể: 27 đại biểu nữ (41,5%); 15 đại biểu trẻ (23%); 13 đại biểu ngoài đảng (20%); 1 đại biểu tôn giáo (1,54%); 24 đại biểu tái cử (68,8%).

Tại buổi kiểm tra, hai bên đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai bầu cử về công tác nhân sự, nắm bắt tình hình dư luận tại địa phương, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo… Các thành viên đoàn kiểm tra đã ghi nhận và trả lời một số vấn đề trong thẩm quyền.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao Thị ủy Sơn Tây đã triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử để nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các cơ quan bầu cử các cấp làm việc chặt chẽ, đúng luật. Công tác thông tin, tuyên truyền theo sát kế hoạch của Thành phố.

Công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, nhiều cơ cấu tăng nhất là các cơ cấu được khuyến khích. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ với quá trình triển khai bầu cử. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống dân vận trong công tác bầu cử, tuyên truyền vận động nhân dân thể hiện quyền, nghĩa vụ đối với công tác bầu cử và tổ chức phong trào thi đua. Song song với đó, thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử đảm bảo quyền làm chủ của người dân trong xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai công tác bầu cử theo tiến độ đã đề ra. Trong đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền để vừa đảm bảo đa dạng về nội dung hình thức và có chiều sâu ở cấp cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội thường xuyên, không để phát sinh điểm nóng từ các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục làm tốt việc lãnh đạo về công tác nhân sự theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ. Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn, không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các bước bầu cử; chủ động ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng yêu cầu Thị xã Sơn Tây chủ động các phương án tổ chức bầu cử nếu có phát sinh dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị triển khai Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đúng tiến độ và tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử để bám sát tiến độ và nắm chắc tình hình ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

B.D

Nguồn :