M
07/02/2021 15:13

Tăng cường chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

(LĐTĐ) Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, các phòng nghiệp vụ tiếp tục tăng cường chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến Giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị qua ứng dụng VssID Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện
Tăng cường chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân
Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19, để đảm bảo chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đúng kỳ, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ tăng cường phổ biến tới người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua tài khoản cá nhân.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng yêu cầu bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phối hợp với ngân hàng thương mại hỗ trợ người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (trợ cấp bảo hiểm xã hội ngắn hạn, lương hưu, mất sức…) thủ tục mở tài khoản cá nhân cùng lúc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, đảm bảo 100% người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm xã hội ngắn hạn giải quyết mới nhận qua tài khoản cá nhân từ ngày 4/2/2021.

Đối với người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng thương mại, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, nhất là địa bàn các quận, thị xã và trung tâm các huyện.

B.D

Nguồn :