M
19/01/2021 17:38

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện

(LĐTĐ) Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt là đối với dịch vụ, tiện ích số cung cấp cho người dân, đơn vị sử dụng lao động, góp phần xây dựng Chính phủ số, Quốc gia số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ ba đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối người lao động với doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu thực hiện giao ban điện tử, văn phòng không giấy tờ tại trung ương từ tháng 9/2020. Đến nay, 100% cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cấp và sử dụng email công vụ trong các công việc hằng ngày, 100% cán bộ ngành sử dụng thành thạo và thực hiện quy trình xử lý văn bản điện tử trên hệ thống văn bản điều hành. Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội bắt đầu triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ giấy tại bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cùng với hồ sơ qua hệ thống điện tử.

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện
Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là mục tiêu của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2021.

Với dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này. Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Đến cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 3968/BHXH-CNTT về việc triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng Dịch vụ công của ngành, theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức và cá nhân. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu việc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của mình.

Ngành đã triển khai kết nối, tích hợp cung cấp 15 dịch vụ công của ngành và dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 1 dịch vụ thanh toán trực tuyến đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 1 dịch vụ thanh toán trực gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; 1 dịch vụ thanh toán đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; 1 thủ tục liên thông với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Trong năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với các ngân hàng trong việc kết nối thanh toán song phương. Theo đó, người dân có thể thực hiện trực tiếp việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện và doanh nghiệp có thể thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tại các quầy giao dịch của ngân hàng, trên hệ thống Internet banking.

Đặc biệt, ngành Bảo hiểm xã hội đã công bố chính thức triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID cho người dân với mục tiêu công khai, minh bạch quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm xã hội đã được hưởng; sổ theo dõi quá trình khám chữa bệnh và rất nhiều tiện ích khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã thống nhất triển khai thí điểm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 10 tỉnh miền trung trong đợt lũ lụt vừa qua. Đây cũng là tiền đề hướng tới việc sử dụng VssID để thay thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội giấy hiện nay.

Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Tính đến hết năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết gần 10.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó: Tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất cho 2.614 trường hợp; 6.411 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh toán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho 4.389 trường hợp; đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 2.022 trường hợp; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 144 trường hợp); tiếp nhận, xử lý 916 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19.

Với những nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua, ngày 30/12/2020 tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do có nhiều thành tích trong xây dựng, vận hành và phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống Thông tin báo cáo Quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với phương châm “Cần nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ cái nhỏ nhất, hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”, năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đạt một số mục tiêu cơ bản về công nghệ thông tin. Cụ thể, đối với ứng dụng nội bộ: Triển khai thực hiện giao ban điện tử, văn phòng không giấy tờ cho 63 tỉnh; triển khai toàn bộ quy trình luân chuyển hồ sơ, xử lý nghiệp vụ trên dữ liệu điện tử hoặc hồ sơ số hóa, kết hợp với chữ ký số chuyên dùng của Ngành và chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Với dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, năm 2021, toàn ngành sẽ nâng cao mức độ trải nghiệm người dùng khi người dân thực hiện các dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; cung cấp tất cả các dịch vụ công trên ứng dụng VssID; tích hợp thanh toán điện tử trên ứng dụng VssID.

Khai thác tối đa việc chia sẻ, liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, trong đó đặc biệt khai thác liên thông cơ sở dữ liệu về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip để tiết giảm các thủ tục hành chính khi có nhu cầu định danh công dân. Cung cấp chính thức hệ thống tổng đài tự động (ChatBot) hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngành cũng sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá việc triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế VssID trên điện thoại thông minh, trên cơ sở đó nhân rộng toàn quốc; đồng thời tiếp tục nghiên cứu triển khai mạnh mẽ các công việc về thu, phát triển đối tượng trên ứng dụng VSSID.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội xác định cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu "Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp"./.

Bảo Duy

Nguồn :