M
28/04/2021 15:08

Phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã và đang tập trung làm rõ những khó khăn trong hoạt động của các cấp Công đoàn. Qua đó, đề ra những giải pháp thiết thực để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

Trực tuyến tọa đàm: Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới Nâng cao nghiệp vụ công tác Nữ công cho cán bộ Công đoàn Chuyện về "thủ lĩnh Công đoàn" năng nổ, có nhiều sáng kiến trong công việc

Công tác nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn đang gặp nhiều “vật cản”

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với những tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.

Thực tế đó đòi hỏi cần có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, cùng với đó sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cơ sở để tổ chức Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô
Cán bộ Công đoàn được tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng thương lượng, đối thoại.

Thông tin tại buổi tọa đàm với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp về công tác cán bộ, đảm bảo bộ máy tổ chức Công đoàn luôn ổn định và phát triển.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã chủ động thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của tổ chức bộ máy và cán bộ Công đoàn.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ bản có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với hoạt động Công đoàn; một số cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có kinh nghiệm trong xây dựng và thương lượng Thỏa ước lao động tập thể; có kinh nghiệm trong hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tại cơ sở.

Tuy nhiên, hầu hết cán bộ Công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, do đó chưa giành được nhiều thời gian để nghiên cứu hoạt động Công đoàn; cán bộ Công đoàn cơ sở còn phụ thuộc vào người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền công nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động Công đoàn;

Một bộ phận cán bộ Công đoàn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng đòi hỏi của đoàn viên, người lao động và thực tiễn hoạt động Công đoàn hiện nay; một số cán bộ Công đoàn chuyên trách còn thiếu những kỹ năng cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; công tác đào tạo bồi dưỡng đôi khi chưa gắn với thực tế với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ…

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do cán bộ Công đoàn cơ sở thường xuyên biến động, thay đổi; đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiều nơi còn thiếu về số lượng, chất lượng nên chất lượng tham mưu còn hạn chế; công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo và công tác đào tạo, bồi dưỡng ở một số cơ quan, đơn vị chưa được lãnh đạo coi trọng và quan tâm đúng mức; đội ngũ giảng viên kiêm chức Công đoàn các cấp tuy đã được quan tâm bổ sung nhưng còn thiếu về số lượng, chất lượng còn thấp so với yêu cầu; trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiều cán bộ Công đoàn đã đề xuất những giải pháp hữu hiệu, tích cực, sáng tạo, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Công đoàn.

Theo Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội Lê Văn Báu, ở nơi nào có cán bộ Công đoàn cơ sở vừa có tâm, vừa đủ tầm, tràn đầy nhiệt huyết với công việc thì hoạt động Công đoàn ở đó sẽ hiệu quả, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động sẽ được bảo vệ tích cực. Nhưng để có được cán bộ Công đoàn như vậy thì cần phải có chế độ, chính sách bảo vệ, đãi ngộ, khuyến khích cả vật chất và tinh thần đối với cán bộ Công đoàn.

Ngoài ra, cần lựa chọn cán bộ Công đoàn đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh và thực sự là thủ lĩnh của người lao động để bố trí làm cán bộ Công đoàn chuyên trách tại các Công đoàn cơ sở có đủ điều kiện, có đặc thù.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Vũ Hữu Tuyến cho rằng, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, trước hết, cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Nếu cán bộ Công đoàn không phát huy tốt vai trò của mình sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Trong bối cảnh mới, điều đó gián tiếp ảnh hưởng tới sự tồn tại của tổ chức Công đoàn nói chung.

Ngoài ra, cần đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn vừa hồng vừa chuyên, tập trung công tác đào tạo kỹ năng đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động cũng như kỹ năng tuyên truyền, phổ biến đến công nhân lao động về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động.

Tổ chức Công đoàn cần kiện toàn, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Công đoàn cơ sở tinh gọn, hiệu quả; xác định rõ chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng cán bộ Công đoàn; thực hiện đánh giá cán bộ Công đoàn hàng năm, qua đó để thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ công đoàn đúng quy định và phát huy hiệu quả./.

Mai Quý

Nguồn :