M
06/06/2021 19:51

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Phát huy sáng kiến, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín luôn coi trọng, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Công nhân giỏi” Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” vẫn luôn được lãnh đạo chuyên môn và công nhân lao động ở hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện quan tâm.

Theo đó, phong trào thi đua đã được các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp triển khai phát động, tổ chức thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu, uy tín, nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, khuyến khích người lao động có nhiều ý tưởng sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Phát huy sáng kiến, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến
Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm (Ảnh: H.T)

“Các phong trào cũng đã được công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đội ngũ công nhân lao động của huyện Thường Tín, họ là những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm có giá trị, chất lượng với những sáng kiến, sáng tạo đã làm lợi cho các doanh nghiệp với số tiền hàng tỷ đồng”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín cho biết.

Đặc biệt, với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, năm 2021 nhiều tập thể, cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện đã được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Để các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã đề nghị các cấp Công đoàn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2021.

Bên cạnh đó, tích cực tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động gắn với thực hiện các chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Có thể thấy, phong trào thi đua trong các tầng lớp công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn huyện Thường Tín đã góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và toàn huyện nói chung. Qua đó, góp phần làm cho huyện Thường Tín nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung ngày càng văn minh hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.

K.Tiến

Nguồn :