Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(LĐTĐ) Phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đóng góp cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện tại Đại hội.
Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành Có thêm các chính sách hướng tới phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thuần - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân Vận huyện uỷ Gia Lâm.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã định hướng đại biểu tập trung góp ý cho dự thảo các văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị

Theo đó, hầu hết các ý kiến thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với những vấn đề cơ bản nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đồng thời khẳng định: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục rõ ràng, đánh giá đúng thực trạng đất nước ta trong 5 năm qua và sau gần 35 năm đổi mới, đề cập đến những vấn đề cơ bản mà đảng viên và nhân dân quan tâm, cùng một số vấn đề mới, cần được thống nhất nhận thức và tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết cho các dự thảo văn kiện, nhất là những vấn đề liên quan tới tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động như: Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ luật lao động thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Cải cách chính sách tiền lương, nhà ở, chính sách đãi ngộ, động viên gắn với đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; Đổi mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; Phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới v.v…

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trưởng ban Dân vận huyện uỷ Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần phát biểu tại hội nghị

Điển hình, góp ý kiến về việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đại biểu đến từ Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung cho rằng: mặc dù đã được Đảng, chính quyền, các cấp ngành quan tâm song hiện nay, tình trạng đời sống của công nhân lao động còn rất nhiều khó khăn. Làm thế nào để chăm lo tốt cho người lao động là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn nói riêng, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nói chung.

Do đó, trong thời gian tới, Đảng cần chỉ đạo các cấp ngành liên quan phải quan tâm tạo việc làm ổn định cho người lao động thông qua việc tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo và đào tạo lại người lao động; Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ phát huy tiềm năng và thế mạnh góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng đó, Đảng chỉ đạo các cấp ngành, đoàn thể, nhất là tổ chức Công đoàn tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động gặp khó khăn như: thăm hỏi và tặng quà đoàn viên bị mất việc làm, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”; ký kết các “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”; tổ chức “Tết sum vầy”, tặng vé xe cho công nhân ngheo về quê ăn Tết …

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể chủ trì hội nghị

Đề xuất giải pháp để lực lượng công nhân Việt Nam thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đại biểu đến từ xã Ninh Hiệp cho rằng, Đảng cần quan tâm chỉ đạo việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực chất lượng cao không chỉ thể hiện ở tấm bằng, chứng chỉ học vấn, nghề nghiệp mà chủ yếu ở chất lượng văn hóa, trình độ tay nghề, kỹ năng lao động để làm ra các sản phẩm có chất lượng cao. Do đó các cơ sở đào tạo cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm soát chặt chẽ đầu ra. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế dành kinh phí và thời gian thích đáng cho đào tạo, đào tạo lại công nhân.

Góp ý kiến về phát huy vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, đại biểu đến từ thị trấn Yên Viên cho rằng thời gian tới, Đảng cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn, phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ở địa phương, đơn vị.

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần- Trưởng ban Dân vận huyện uỷ Gia Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đồng thời đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và toàn diện của cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm với các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, huyện Gia Lâm đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cần tổng hợp, phân loại, hoàn chỉnh thành báo cáo gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố để Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tổng hợp chung với các ý kiến đóng góp của công nhân viên chức Lao động Thủ đô, gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

An yên mùa trăng

An yên mùa trăng

(LĐTĐ) Thu đã về. Sắc Thu luôn đẹp và chiều lòng người. Nhắc đến mùa Thu không chỉ có những sắc nắng tươi tắn, trong vắt, hiền hoà mà còn có ...
Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

(LĐTĐ) An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn ...
Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lại tổ chức chung vui Trung thu cho các ...
Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

(LĐTĐ) Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, ngành Nông nghiệp và giai ...
Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại buổi thăm, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chiều 17/9, ...
"Người cha" của hơn  1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

"Người cha" của hơn 1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là nghĩa cử mà ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT bắt đầu triển khai với “hành trình” nhận nuôi dạy 1.000 đứa trẻ mất cha mẹ ...
Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, trong ngày 17/9, tình hình cung ứng hàng hoá trên địa bàn Thành phố nhìn ...

Tin khác

Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

(LĐTĐ) An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã triển khai giải pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phòng, chống dịch bệnh tại các bếp ăn.
Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lại tổ chức chung vui Trung thu cho các đối tượng là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều kiện tổ chức cũng đặc biệt hơn.
Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại buổi thăm, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chiều 17/9, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu khẳng định: Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên với tinh thần không để NLĐ nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 100 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 100 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai

(LĐTĐ) Với tinh thần tất cả vì đoàn viên, người lao động và không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, sáng nay (17/9), tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt 0 đồng”, “Gian hàng lưu động 0 đồng” do các cấp Công đoàn tổ chức, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tới thăm hỏi và trao 100 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chống dịch hiệu quả, chăm lo đoàn viên, người lao động chu đáo, kịp thời

Chống dịch hiệu quả, chăm lo đoàn viên, người lao động chu đáo, kịp thời

(LĐTĐ) Trước khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo hỗ trợ bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm và nhiều hình thức khác. Tính đến nay, có trên 160 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được nhận sự chăm lo, hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó

Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó

(LĐTĐ) Tiếp tục hành trình của “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, sáng nay (17/9), Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tổ chức 2 chuyến xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới 21 công đoàn cơ sở trên địa bàn để trao 665 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động ngành Giao thông Hà Nội

Những suất quà nghĩa tình đến tay người lao động ngành Giao thông Hà Nội

(LĐTĐ) Không ngại khó, ngại khổ, với tinh thần tất cả vì đoàn viên, người lao động và không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, sáng nay (17/9), tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã tới thăm hỏi và trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online

Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online

(LĐTĐ) Bất ngờ được Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Tiểu học Đại Áng (huyện Thanh Trì) tặng điện thoại thông minh để học online trong năm học mới, em Đặng Minh Cường không nén nổi xúc động. Từ đây, em sẽ được “lên lớp” cùng bạn bè, được nghe những bài giảng của thầy cô qua “zoom” mà không phải chật vật vì bỏ lỡ bài học như năm ngoái.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Tiếp nối hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 16/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tiếp tục trao 174 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động