M
10/11/2020 17:35

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành

(LĐTĐ) Muốn phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thì trong Nghị quyết phải ghi rõ “phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ song hành từ nay về sau không thể tách rời… đó là một trong những ý kiến của chuyên gia Vũ Vinh Phú về Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phát động cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy” cho học sinh tại Hà Nội Công tác giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng Từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường

Chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng, trong Dự thảo có đề cập đến vấn đề Việt Nam phải phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Muốn như vậy, theo ông Phú cần phải chú ý phát triển kinh tế luôn luôn đi đôi với bảo vệ môi trường, tình hình thực tế hiện nay, vấn đề môi trường ở Việt Nam phải nói đã đến mức báo động ở tất cả các lĩnh vực đất, sông, biển, ở các thành phố lớn...

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành
Chuyên gia Vũ Vinh Phú: Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành

“Chính vì vậy muốn phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thì trong Nghị quyết phải ghi rõ “phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ song hành từ nay về sau không thể tách rời. Không coi nhẹ việc bảo vệ môi trường, nhà nước cần có những chính sách cụ thể, thiết thực và hiệu quả, mang tính khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế ở nước ta trong từng giai đoạn”, ông Phú nhấn mạnh.

Góp ý kiến liên quan đến vấn đề kinh tế thương mại, chuyên gia Vũ Vinh Phú cho biết, thương mại là đầu ra của sản xuất hàng hóa, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, tuy nhiên hiện nay lực lượng sản xuất đã dồi dào, hàng hóa có lúc dư thừa, ứ đọng, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, thua thiệt thuộc người làm ra của cải vật chất cho xã hội, nhất là các sản phẩm nông sản thực phẩm và đời sống của người nông dân Việt Nam.

Nguyên nhân chính là do hệ thống phân phối Quốc gia chưa đủ sức dung nạp quỹ hàng hóa mà đất nước đang làm ra. Lợi nhuận trong chuỗi sản xuất phân phối bị phân chia không hợp lý, trung gian và bán lẻ hưởng quá lớn, người sản xuất bị thua thiệt.

Vì vậy, theo ông Phú, Nghị quyết cần nêu rõ “Cần phát triển sản xuất đi đôi với tổ chức lại hệ thống phân phối, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo hài hòa các lợi ích, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt, ngay ở thị trường nội địa, từng bước vươn ra xuất khẩu. Trong đó vai trò của các bộ ngành chủ quản, các địa phương và các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng”.

Đỗ Đạt lược ghi

Nguồn :