M
09/11/2020 17:16

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì Hội nghị.

Chưa lường trước được việc thay thế công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần phải được khắc phục Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo các báo cáo chính trị, các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, sâu sắc, toàn diện, với bố cục hợp lý, khoa học trên cơ sở tổng kết thực tiễn những năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5-10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng ghi nhận phần kiểm điểm, đánh giá thực trạng khá toàn diện, thẳng thắn, phản ánh đúng những thành tựu, kết quả và chỉ ra khá rõ, khá cụ thể những tồn tại, hạn chế…

Góp ý vào dự thảo các văn kiện, TS Lê Văn Hoạt - Thành viên Hội đồng tư vấn Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị: Về bài học kinh nghiệm, cả trong báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, và trong báo cáo dự thảo chiến lược cần chú trọng hơn đến ba nội dung: Phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại và thực hiện công khai minh bạch.

Theo TS Lê Văn Hoạt, một Đảng mạnh, một chính quyền mạnh là dám tin vào dân, dám công khai nói với dân, báo cáo với dân cả những thiếu sót, khuyết điểm của mình. Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật là bài học quý giá Đảng ta đã rút ra trong quá trình kiến tạo công cuộc đổi mới; tăng cường công khai, minh bạch cũng là bài học kinh nghiệm trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Ông Phạm Lợi - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội góp ý xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nhấn mạnh cần đánh giá thực chất về công tác đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tại cơ sở, đặc biệt là công tác cán bộ, ông Phạm Lợi - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng: Việc đánh giá cán bộ, hiểu cán bộ chưa đúng thực chất dẫn đến việc đề bạt, bố trí cán bộ không đúng, sau đề bạt cán bộ vào cương vị mới, phát hiện những khuyết điểm nghiêm trọng phải xử lý, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Có thể nói việc hiểu cán bộ, đánh giá cán bộ là một khâu yếu, cần được khắc phục bằng cơ chế đánh giá cán bộ.

Ông Phạm Lợi cũng cho rằng, cần dựa vào dân để xây dựng Đảng. Cụ thể, dự thảo báo cáo chính trị nêu: “Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Dựa vào dân để xây dựng Đảng là tư duy mới trong công tác xây dựng Đảng, chắc chắn được nhân dân đồng tình. Cần sớm có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội là nòng cốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, đại diện các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận rất thẳng thắn, công phu, sâu sắc, toàn diện về các lĩnh vực. Điều đó thể hiện sự quan tâm của các đại biểu, sự đồng thuận của nhân dân đối với quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác lãnh đạo của Đảng.

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để phản ánh đến cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết.

Bảo Duy

Nguồn :