M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đảng - Tin bài liên quan

Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

18:07 | 22/01/2021

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh".

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17:08 | 16/01/2021

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ tới các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

12:27 | 11/11/2020

(LĐTĐ) Phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đóng góp cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện tại Đại hội.

Bài cuối: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

20:14 | 14/10/2020

(LĐTĐ) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu được thể hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau song hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên đẩy mạnh nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn gương mẫu đi đầu…

Bài 1: Thường xuyên rà soát, sàng lọc để trong sạch đội ngũ

18:21 | 13/10/2020

(LĐTĐ) Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển tất yếu của Đảng. Tại Hà Nội, việc triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”… là minh chứng cho sự quyết liệt trong nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành phiên trù bị

14:23 | 11/10/2020

(LĐTĐ) Chiều nay (11/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành phiên trù bị. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/10/2020) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Dự đại hội có 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Sơn Tây gặp mặt ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

20:53 | 08/10/2020

(LĐTĐ) Sáng ngày 8/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận (15/10), Văn phòng cấp ủy (18/10) và 72 năm ngành Kiểm tra của Đảng (16/10)…

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

12:02 | 02/10/2020

Liên đoàn Lao động Thành phố mới đây đã ban hành hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp

08:21 | 18/09/2020

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn từ 2012 đến nay, tại Mỹ Đức các Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Bài 3: Những giải pháp thiết thực tăng cường phát triển Đảng trong công nhân

08:29 | 09/08/2020

(LĐTĐ) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tròn 90 năm xây dựng và trưởng thành. Trong suốt quá trình đó, Đảng bộ Thành phố luôn lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động, tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng lớn mạnh.Tự hào về sự lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của Đảng dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp xây dựng Đảng vững mạnh.  

Bài cuối: Phải tạo động lực để phấn đấu

12:00 | 08/08/2020

(LĐTĐ) Những năm qua, Thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Để đạt kết quả đó, có đóng góp đáng kể của các cấp công đoàn - nhân tố rất quan trọng trong công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài 2: Chú trọng cả số lượng và chất lượng

10:29 | 07/08/2020

(LĐTĐ) Tăng số lượng các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới chỉ là điều kiện cần, còn nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đảng (chi bộ, chi ủy) tại các đơn vị này mới là điều kiện đủ. Bởi vậy, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thường vụ Thành ủy đang tìm các giải pháp nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng tại khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Góp phần tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Đảng

17:01 | 06/08/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, các tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần phát triển bền vững, củng cố khối đại đoàn kết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Kỳ 2: Để chi bộ Đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

14:12 | 06/08/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đảng ta luôn chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, khuyến khích các chi bộ phát huy sáng tạo, thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với đặc thù của từng chi bộ tại cơ sở, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.    

Xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng

13:37 | 30/07/2020

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

    Trước         Sau