M
14:37 | 27/11/2018

Ngành BHXH: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra

(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tập trung quyết liệt hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành cuối năm 2018.

nganh bhxh no luc hoan thanh ke hoach de ra Ngành BHXH: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thanh, kiểm tra
nganh bhxh no luc hoan thanh ke hoach de ra Ngành BHXH: Nỗ lực hướng tới sự hài lòng của khách hàng
nganh bhxh no luc hoan thanh ke hoach de ra Ngành BHXH: Nỗ lực để 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến tháng 11/2018, tổng số người tham gia BHXH là 14,56 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc 14,31 triệu người, đạt 97,7% kế hoạch năm; BHXH tự nguyện: 254 nghìn người, đạt 76,6% kế hoạch năm); BH thất nghiệp: 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm; bảo hiểm y tế (BHYT): 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

nganh bhxh no luc hoan thanh ke hoach de ra
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành cuối năm 2018

Tổng số thu BHXH đến thời điểm này là 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018.

Đến nay, số người đã được cấp sổ BHXH 14,47 triệu người, đạt 99,35% so với số người tham gia BHXH; số người được cấp thẻ BHYT 82,36 triệu; số người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH 79,37 triệu người, đạt 98,5% tổng số người tham gia có mã số BHXH. Tính đến ngày 20/11, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13.128.858 sổ BHXH cho người lao động đang tham gia, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH.

Về số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, lũy kế 11 tháng đầu năm, ngành BHXH đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; tại thời điểm tháng 11/2018 có khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Giải quyết 743.418 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.024.189 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 1.699.613 lượt người hưởng chế độ thai sản; 318.675 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Ngành BHXH cũng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Đặc biệt, đã giải quyết cho 161,14 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại hạn. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; việc triển khai thực hiện công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT tại một số tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lợi dụng chính sách thông tuyến để đi khám chữa bệnh nhiều lần tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh nhằm trục lợi quỹ BHYT... vẫn còn phổ biến.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đề nghị, toàn ngành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh đôn đốc thu BHXH, BHYT; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất; thực hiện tốt việc cân đối dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động; giải quyết tốt các chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện cập nhật, tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; rà soát cơ sở hộ dữ liệu hộ gia đình; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; giải quyết thủ tục hành chính…

“Mỗi địa phương cần nghiêm túc nhìn lại các nhiệm vụ được giao, để chỉ ra những mặt thuận lợi, điểm mạnh để tiếp tục phát huy; đồng thời, cũng phải thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, để cùng bàn cách tháo gỡ, khắc phục, quyết tâm hoàn thành đúng thời gian, tiến độ công việc. BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung vào trọng tâm trọng điểm, giải quyết các vướng mắc, bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

Khẩn trương xử lý những tồn tại trong công tác quyết toán năm 2017, đặc biệt là quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo chi phí năm 2018 trong phạm vi dự toán được giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các bệnh viện cập nhật kịp thời dữ liệu khám chữa bệnh BHYT lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay khi bệnh nhân ra viện; đồng thời lưu ý những cảnh báo bất thường và thông báo kịp thời để kiểm tra.

B.Duy

Nguồn :