M
28/04/2021 07:52

Phát triển Đảng trong công nhân lao động

Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo

(LĐTĐ) Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn bền bỉ, quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp, từng bước “gỡ khó” cho công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động. Việc làm này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở Triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021

Hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng

Nói về công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp tại doanh nghiệp, ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động nói riêng, đồng thời luôn xác định, tham gia xây dựng Đảng, trong đó có công tác giáo dục bồi dưỡng những công nhân ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo
Tỷ lệ công nhân lao động được kết nạp Đảng ngày một tăng lên. Ảnh minh họa

Đặc biệt, thực hiện tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá X của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã nêu rõ: “Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân…”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển Đảng trong công nhân.

Các cấp công đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở đã tích cực đóng góp ý kiến phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước để có những chính sách phù hợp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Với những biện pháp tích cực, công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng trong công nhân của các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bình quân mỗi năm các cấp Công đoàn Thủ đô giới thiệu hàng ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó, tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp được kết nạp Đảng ngày một tăng lên.

Đánh giá từ các tổ chức cơ sở Đảng cho thấy, những công nhân mới được kết nạp đều trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín với đồng nghiệp, có ý chí phấn đấu vươn lên, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân cũng như lợi ích của nhân dân và dân tộc.

Hầu hết, các đảng viên đều thể hiện tốt ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong trong lao động và sản xuất, qua đó, các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt tạo niềm tin tưởng, tạo điều kiện từ ban giám đốc doanh nghiệp và bồi đắp thêm ý chí phấn đấu vào Đảng của công nhân lao động.

Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, muốn thành lập được tổ chức Đảng, kết nạp thêm đảng viên mới, các đoàn thể, cấp ủy phải nắm chắc được tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, phải thực sự coi trọng và quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động.

Từ thực tiễn đó, một số địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực như: Tổ chức hội nghị doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể; rà soát, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất những giải pháp hiệu quả…

Huyện Đan Phượng là một trong những địa phương làm tốt việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Cụ thể, trong 8 năm thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động huyện thành lập mới 47 Công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1.600 đoàn viên. Huyện ủy tổ chức mở 22 lớp đối tượng Đảng cho 1.234 quần chúng ưu tú; 160 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đảng, đoàn thể với trên 20.400 lượt cán bộ.

Đây là kết quả từ sự cố gắng của hệ thống chính trị các cấp, với nhiều giải pháp kiên trì, bền bỉ. Tuy nhiên, việc duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng lại là việc làm khó hơn. Huyện đã tăng cường vận động, tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho chi ủy, nhất là Bí thư các chi bộ về chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng thời, cử cán bộ trực tiếp dự, hướng dẫn một số chi bộ thực hiện nội dung sinh hoạt… Cùng với đó, định kỳ tổ chức tọa đàm, gặp mặt doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nếu có để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn…Chính sự chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp đã giúp chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng được nâng cao theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện cho thuê mặt bằng, phối hợp trong tuyển dụng lao động, ưu tiên miễn, giảm, hoãn nợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời, tổ chức hội nghị gặp mặt, tiếp xúc đối thoại, trao đổi để xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển cùng với các thành phần kinh tế khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cùng với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển, những năm qua, các cấp Ủy đảng, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm cũng chú trọng, quan tâm, kiện toàn củng cố các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ sở. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm được thành lập từ năm 2018 trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy với 41 chi bộ trực thuộc và 365 đảng viên. Hiện, Đảng bộ có 58 chi bộ trực thuộc và 670 đảng viên.

Ngay từ khi thành lập, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn chủ động xây dựng các tiêu chí và đề ra kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chỉ đạo các đoàn thể trong đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Thông qua các phong trào thi đua, phong trào hành động thực hiện sản xuất kinh doanh để phát hiện quần chúng ưu tú, lựa chọn những nhân tố điển hình tiên tiến, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ trẻ giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đồng thời, đưa nội dung phát triển đảng viên vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng kế hoạch với những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp.

Do công tác phát triển đảng viên được coi trọng, sau 2 năm hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã cử được 80 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 45 đảng viên mới. Trong đó có 11 đồng chí là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, chiếm 24%. Các đồng chí đảng viên này đều phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định được năng lực làm việc, vai trò của mình trong doanh nghiệp./.

H.Phong

Nguồn :