M
11/03/2021 19:10

Triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 11/3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Nữ đoàn viên Công đoàn huyện Đan Phượng duyên dáng trong tà áo dài Gặp mặt nữ công đoàn viên dịp 8/3

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII công đoàn Việt Nam; Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/2/2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Chương trình số 03/Ctr-LĐTĐ ngày 18/9/2018 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2018-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021.

Triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động nhất là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp...

Theo dự thảo Kế hoạch, về chỉ tiêu năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Đến hết năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở; Mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (được giao chỉ tiêu) thành lập mới ít nhất 1 công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII); Giới thiệu 9.031 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú.

Triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa kiến nghị những khó khăn cần được tháo gỡ.

Dự thảo Kế hoạch cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021 cụ thể cho từng đơn vị.

Đóng góp vào dự thảo Kế hoạch, đại diện một số Liên đoàn Lao động các quận, huyện, ngành đã cùng trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên theo chỉ tiêu được phân công.

Phần lớn ý kiến cho rằng, cán bộ công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, tuyên truyền tới người lao động và chủ doanh nghiệp về nội dung thành lập tổ chức công đoàn. Nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thực sự "mặn mà" trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, với các công đoàn cơ sở có quy mô nhỏ lại gặp khó trong thủ tục khắc dấu công đoàn bởi số lượng đoàn viên còn ít.

Triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Đơn cử, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa chia sẻ, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp, công ty giải thể ảnh hưởng đến đời sống việc làm và quan hệ lao động dẫn đến việc phát triển đoàn viên của đơn vị hết sức khó khăn, các chỉ tiêu được giao không đạt. Trong bối cảnh năm 2021 sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đơn vị kiến nghị được cân đối lại chỉ tiêu, phù hợp với tình hình người lao động trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng cho hay, xác định việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm nên trong thời gian qua, quận đã luôn tích cực để hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên với đặc thù địa bàn quận chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, do vậy rất khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên lớn.

Tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ rà soát lại dự thảo Kế hoạch và có sự điều chỉnh phù hợp với từng đơn vị.

Nhấn mạnh việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sống còn của tổ chức công đoàn, đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, cán bộ thường trực sát sao trong việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Về Kế hoạch được đưa ra, các đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng thời cũng cần tận dụng các nguồn lực từ cấp ủy để đạt được hiệu quả giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

P.Ngân

Nguồn :