M
28/02/2021 17:49

Nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc kiểm tra và phối hợp công tác nghiệp vụ với Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở để nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, chuyên môn.

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2020

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới, cán bộ tham gia lần đầu, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác kiểm tra được tập huấn nâng cao nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Thành phố đã tổ chức 69 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn cho 11.844 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ Ủy ban Kiểm tra. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức 01 lớp; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 39 lớp, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở tổ chức 29 lớp.

Nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức trong năm 2020

Nội dung tập huấn chủ yếu hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra giám sát và các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ, quyền hạn mới được bổ sung của Ủy ban Kiểm tra, các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra năm 2020; công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính,tài sản Công đoàn; tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết định 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn đến các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn...

Ngoài ra, tại các buổi tập huấn, cán bộ công đoàn còn được phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp do Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn biên soạn.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức và chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban Kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ giúp cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phạm Diệp

Nguồn :