M
09/10/2020 20:35

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2020

(LĐTĐ) Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020.

Từng bước đổi mới hoạt động Công đoàn trong khối giáo dục Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thường Tín

Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng hơn 300 cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2020
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã truyền đạt, trao đổi những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã truyền đạt, trao đổi những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, trong đó tập trung đề cập tới chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cơ sở trong tình hình mới; đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cùng ngày, lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố truyền đạt những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2020
Hơn 300 cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn là dịp để đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức, trau dồi trình độ nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở, nhất là nắm được những nội dung cơ bản và mới của Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019.

Qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt chức năng chính của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp chính đáng của người công nhân viên chức lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức lao động trong tình hình mới.

P.V

Nguồn :