M
07/11/2020 15:48

Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, tài chính của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đa dạng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố truyền đạt những nội dung về nghiệp vụ công tác kiểm tra như: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới; Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra đồng cấp.

Đồng chí Lương Quang Thành nhấn mạnh vào 7 nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra, quy trình kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn theo Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Anh, Trưởng khoa Công đoàn Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn thành phố Hà Nội đã quán triệt tới các đại biểu những vấn đề cơ bản về công tác tài chính Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn như Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn; Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và các biểu mẫu phục vụ công tác tài chính Công đoàn cơ sở.

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu nắm chắc hơn về mục đích, ý nghĩa, nghiệp vụ của công tác tài chính, kiểm tra, giám sát Công đoàn, vận dụng thiết thực vào công tác tài chính, kiểm tra công đoàn tại công đoàn cơ sở để Công đoàn thực hiện tốt chức năng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

P.V

Nguồn :