M
18/09/2020 12:32

Nâng cao nhận thức của đoàn viên về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành văn bản số 15/HD- LĐLĐ hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/W, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Prudential hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại Yên Bái
Hà Nội ra công điện phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, mục đích của việc tuyên truyền là tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Công đoàn Thủ đô để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Thông qua tuyên truyền cũng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn, về nội dung tuyên truyền, các cấp Công đoàn cần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó chú trọng một số nội dung như: tầm quan trọng và kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nêu bật bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn, thách thức hiện nay; vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, đảm bảo phát triển bền vững.

Cùng đó, Công đoàn các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai.

Nâng cao nhận thức của đoàn viên về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Gia cố đê điều tại một huyện ngoại thành Hà Nội để phòng ngừa thiên tai. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới.

Ngoài ca, Công đoàn các cấp cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là công đoàn cơ sở; Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Về hình thức tuyên truyền, Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các hội nghị giao ban, sinh hoạt của các cấp Công đoàn Thủ đô. Cùng đó, các cấp Công đoàn tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, video, clip, thơ ca, hò vè, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật…).

Công đoàn các cấp có thể tổ chức tuyên truyền trực quan bằng việc sử dụng các phương tiện tượng trưng, như: Tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích,...tại nơi công cộng, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô có thể phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Hà Nội thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin, dự báo, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông tin chính thống về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên Internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, Facebook, Zalo, Youtube, VCNET,...).

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cần triển khai thường xuyên, kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp với đoàn viên, công nhân viên chức lao động và gắn kết với việc triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các cấp Công đoàn Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn :