Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song tỷ lệ doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trên địa bàn Thành phố vẫn còn thấp, chất lượng còn những hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ ký kết cũng như chất lượng TƯLĐTT trong các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể Nâng số lượng doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Nhiều điều khoản có lợi cho người lao động

TƯLĐTT vốn được xem như một Bộ luật con tại doanh nghiệp, là công cụ pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xác định điều này, LĐLĐ thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ ký kết cũng như chất lượng các bản TƯLĐTT tại doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể
Ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Hà Nội.

Năm 2022, cùng với ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác ký kết TƯLĐTT, LĐLĐ Thành phố thường xuyên tổ chức hướng dẫn cách đánh giá, chấm điểm, phân loại TƯLĐTT cho cán bộ trực tiếp phụ trách của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đồng thời thiết lập nhóm Zalo để truyền tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố tới các Công đoàn cấp trên cơ sở được nhanh chóng, kịp thời. Đây cũng là nơi để các cấp Công đoàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại TƯLĐTT, đôn đốc và cập nhật thường xuyên tình hình ký kết TƯLĐTT của các đơn vị.

Thực hiện Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT giai đoạn 2021-2022”, trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT với tổng số kinh phí là 1 tỷ 417,5 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ kinh phí cho 27 tập thể Công đoàn cấp trên cơ sở, 83 cá nhân trực tiếp thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại TƯLĐTT với tổng số tiền 659 triệu đồng; giao các Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ cho 189 tập thể Công đoàn cơ sở và 189 cá nhân là cán bộ Công đoàn cơ sở có TƯLĐTT đạt loại A, B với số tiền 758,5 triệu đồng. Như vậy, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ 2 tỷ 189,2 triệu đồng và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ 2 tỷ 137 triệu đồng cho công tác thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại TƯLĐTT.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, số bản TƯLĐTT được thương lượng, ký mới nộp về LĐLĐ Thành phố là 625 bản, nâng tổng số các bản TƯLĐTT của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 30/6/2022 là 3.000 bản, tương ứng 3.000/5.809 doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 51,64%, đạt 139% chỉ tiêu cả năm do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Số TƯLĐTT đạt loại A, B chiếm 43,6% (Nghị quyết đại hội XVI đề ra là 45%). Các bản TƯLĐTT đều hợp lệ, có thời hạn theo quy định là từ 1 đến 3 năm.

Các đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở tiêu biểu, đạt kết quả cao trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT có thể kể đến như LĐLĐ các quận: Hà Đông, Long Biên; LĐLĐ các huyện: Ứng Hòa, Đan Phượng, Mỹ Đức, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội…

LĐLĐ Thành phố cho biết, qua theo dõi và cập nhật, các bản TƯLĐTT đã có nhiều điều khoản thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: Tiền lương tối thiểu cao hơn 5 - 7% so với mức lương tối thiểu của Chính phủ quy định, tiền lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương theo hợp đồng lao động; thời gian làm việc 7 giờ/ngày hoặc được nghỉ từ 1- 2 ngày thứ 7 trong tháng; người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày thành lập doanh nghiệp; người lao động được hỗ trợ 1 bữa ăn ca trị giá từ 20.000 - 30.000 đồng, ngoài ra khi người lao động làm thêm từ 2 giờ trở lên được hỗ trợ 1 bữa ăn ca tương đương 15.000 đồng; tiền thưởng tháng lương thứ 13; người lao động được hỗ trợ tiền nhà trọ (hoặc tiền đi lại), tiền nuôi con nhỏ, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên...

Tiếp tục nâng số lượng, chất lượng TƯLĐTT

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Số lượng TƯLĐTT được ký kết còn thấp, mới đạt 51,64% trong khi Nghị quyết đại hội Công đoàn Thành phố XVI đề ra là 75%. Chất lượng một số TƯLĐTT còn chưa cao; TƯLĐTT sau khi ký kết không được phổ biến đến người lao động, không gửi cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo quy định; nội dung các điều khoản trong TƯLĐTT có lợi hơn cho người lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn hạn chế, chủ yếu vẫn tập trung vào các nội dung liên quan đến hoạt động hiếu, hỉ. Vì vậy số lượng TƯLĐTT đạt loại C, D còn cao (chiếm 56,35%). Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT của tổ chức Công đoàn ở một số doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức nên một số nội dung giao kết chưa được thực hiện nghiêm túc. Đáng nói, có tình trạng người sử dụng lao động ở một số doanh nghiệp không thực hiện đúng các cam kết trong TƯLĐTT như: Giao kết hợp đồng lao động chưa đúng, chậm thanh toán lương, nợ bảo hiểm xã hội...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này, trong đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, dẫn đến tình trạng giãn, hoãn, thiếu việc làm nên chưa tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2022, tiến độ thực hiện theo chỉ tiêu giao trong năm 2022 đạt tỷ lệ còn thấp. Bên cạnh đó, các quy định về chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để buộc các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đối thoại, thương lượng tập thể, làm cơ sở để xây dựng, ký kết TƯLĐTT.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, đó là, đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở phụ trách và trực tiếp thực hiện chuyên đề Chính sách pháp luật và quan hệ lao động có nhiều biến động, thay đổi, hoặc phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác, do vậy công tác tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc chỉ đạo Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT bị hạn chế, không thường xuyên, liên tục. Đáng nói, cán bộ Công đoàn cơ sở hiện nay là hoạt động kiêm nhiệm, nên òn nhiều hạn chế về kiến thức pháp luật lao động; kỹ năng về tuyên truyền, vận động, cũng như đàm phán, thương lượng còn yếu…

Để khắc phục những hạn chế nói trên, phấn đấu tăng số lượng và chất lượng TƯLĐTT tại doanh nghiệp, thời gian tới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết, tác dụng của TƯLĐTT, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc tham gia thương lượng, xây dựng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động,.. đặc biệt là các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, xây dựng, ký kết TƯLĐTT tới cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến các Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở bản TƯLĐTT mẫu cũng như hướng dẫn quy trình ký kết TƯLĐTT; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT để trực tiếp hỗ trợ Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trong việc thương lượng, xây dựng, ký kết TƯLĐTT. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường sự kiểm tra, giám sát việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại cơ sở; định kỳ hàng năm, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi tập thể và trách nhiệm giữa các bên, góp phần điều hoà lợi ích, ngăn ngừa mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ lao động./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, ông Đinh Văn Thành - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, luôn là một tấm ...
Phòng trọ đột ngột tăng giá, sinh viên chật vật tìm chỗ ở mới

Phòng trọ đột ngột tăng giá, sinh viên chật vật tìm chỗ ở mới

Để có thể thuê một căn phòng bình dân, gần trường cao đẳng, đại học, nhiều sinh viên phải bỏ ra số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.
Cựu Thủ tướng Đức Merkel được LHQ trao Giải Nansen vì người tị nạn

Cựu Thủ tướng Đức Merkel được LHQ trao Giải Nansen vì người tị nạn

Ủy ban tuyển chọn nhấn mạnh ngoài bảo vệ những người phải chạy trốn chiến tranh, bà Merkel còn là động lực thúc đẩy nỗ lực tập thể của Đức ...
Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

(LĐTĐ) Sáng nay (5/10), Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe sau 2 năm thi công. Đây là dự án giao thông trọng ...
LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động, ngày 4/10, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt ...
Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

(LĐTĐ) Nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), ngày 9/10, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình (Hà Nội) ...
Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương

Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương

(LĐTĐ) Rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Bộ (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tiếp tục phát huy truyền thống ...

Tin khác

Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Luôn xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã xây dựng kế hoạch từng tháng, quý và triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 4/10, tại Trường Đại học Thủy lợi, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2022.
Xứng đáng bạn đồng hành của lao động nữ

Xứng đáng bạn đồng hành của lao động nữ

(LĐTĐ) Cán bộ Nữ công các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ.
Nữ thủ lĩnh Công đoàn cơ sở tâm huyết, trách nhiệm

Nữ thủ lĩnh Công đoàn cơ sở tâm huyết, trách nhiệm

(LĐTĐ) “Giản dị, nhẹ nhàng nhưng khéo léo và năng động trong công tác” - đó là những lời nhận xét chân thực của bạn bè, đồng nghiệp dành cho chị Nguyễn Phương Lan - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương (Vetvaco).
Người bồi đắp và lan tỏa văn hóa Nicotex

Người bồi đắp và lan tỏa văn hóa Nicotex

(LĐTĐ) Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex từ năm 2017 đến nay, ông Trần Văn Hưng cùng Ban Chấp hành Công đoàn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; chú trọng thương lượng, đàm phán với Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động với nhiều chính sách vượt trội.
Người "thủ lĩnh" công đoàn tiêu biểu luôn lắng nghe và thấu hiểu người lao động

Người "thủ lĩnh" công đoàn tiêu biểu luôn lắng nghe và thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là Bí thư chi bộ, Quyền Trưởng phòng sản xuất và Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam, anh Nguyễn Minh Sơn đã cùng Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp trí lực cho sự phát triển của Công ty. Anh Sơn thực sự là "thủ lĩnh" của người lao động.
TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí

TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí

(LĐTĐ) Ngày 1/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Hội Từ thiện Tường Nguyên quận 4 tổ chức ngày hội: “Vì sức khỏe người lao động” lần 2, với nội dung tổ chức khám phụ khoa và nha khoa cho 1.500 công nhân lao động, tặng quà cho 70 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.
Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” trong Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong giai đoạn mới.
Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua Công ty TNHH Lotte Rent-a-car Vina vẫn chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt, xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Công ty để quan tâm, chăm lo đời sống, góp phần giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó.
Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chương trình an sinh xã hội nói chung và chương trình “Mái ấm Công đoàn” nói riêng được các cấp Công đoàn, trong đó có Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B (huyện Quốc Oai) quan tâm và triển khai có hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động