M
14/09/2020 18:50

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân ký kết hợp tác với phòng khám Medlatec
Hơn 130 đoàn viên công đoàn huyện Hoài Đức được khám bệnh miễn phí
Trao hỗ trợ kinh phí "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn huyện Phúc Thọ

Thực hiện chủ đề năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã từng bước thay đổi phương thức hoạt động. Công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực hơn, luôn hướng về cơ sở, vì người lao động.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tập huấn cho cán bộ công đoàn (Ảnh:Đ.L)

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở kiện toàn Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công, tổ tư vấn pháp luật khi có biến động về nhân sự, chỉ đạo công đoàn cơ sở đến kỳ Đại hội tổ chức xin ý kiến kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ công đoàn ngành theo hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn khóa XII.

Quan tâm đến chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngay từ đầu năm 2020, Công đoàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai việc đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đến từng công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trên cơ sở danh sách học viên đăng ký, Ban thường vụ Công đoàn ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở hội nghị tập huấn theo các chủ đề, nội dung khác nhau để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Cụ thể, Công đoàn ngành đã phối hợp với trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn tổ chức cho 240 lượt cán bộ công đoàn tập huấn Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tập huấn kỹ năng hoạt động của Ban nữ công công đoàn cơ sở và đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao hoạt động công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Kết quả, trong nửa năm 2020, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã kết nạp 131 đoàn viên, tiếp nhận 5 công đoàn cơ sở về sinh hoạt. Các công đoàn cơ sở đã bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên công đoàn ưu tú sang Chi bộ, Đảng bộ cơ sở bồi dưỡng đề nghị kết nạp vào Đảng, 6 tháng đầu năm giới thiệu 8 đoàn viên công đoàn để chi bộ kết nạp.

Ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết, để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong thời gian tới các cấp Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, các cấp Công đoàn ngành đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Đồng thời, tăng cường, chủ động tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đổi mới về phương pháp, hình thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn…

K.T

Nguồn :