M
25/01/2020 14:45

Năm nội dung thi đua của các cấp công đoàn trong năm 2020

(LĐTĐ) “Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm công tác, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020”.

nam noi dung thi dua cua cac cap cong doan trong nam 2020 Quận Long Biên: Phát động đợt thi đua “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”
nam noi dung thi dua cua cac cap cong doan trong nam 2020 Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phát động thi đua năm 2020
nam noi dung thi dua cua cac cap cong doan trong nam 2020 Các phong trào thi đua cần thiết thực hơn!

Đó là lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước, phấn đấu thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

nam noi dung thi dua cua cac cap cong doan trong nam 2020
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua trong năm 2020.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trên, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn cả nước năm 2020 với các nội dung chủ yếu, gồm:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức các hoạt động và Chương trình thi đua năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thông qua các phong trào và từng đợt thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn trong năm 2020, gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Động viên sức mạnh to lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cùng với chuyên môn, chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”,… phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thi đua bứt phá, đạt các mốc mới, hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn các cấp thông qua việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động.

nam noi dung thi dua cua cac cap cong doan trong nam 2020
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khen thưởng tới các cấp ủy viên là Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Ba là, tích cực tham gia có hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” góp phần xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Bốn là, mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn phát động phong trào thi đua thiết thực hướng về chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở - tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước”.

Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Năm là, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thông qua việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Tập trung chăm lo Tết cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để người lao động nào không có Tết. Động viên người lao động sau thời gian nghỉ Tết sớm trở lại cơ quan, doanh nghiệp, bắt tay ngay vào công việc, với tinh thần lao động hăng say ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới Canh Tý.

“Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của đất nước và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, tôi đề nghị các cấp công đoàn, nhất là đồng chí đứng đầu Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, quán triệt sâu sắc các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn và nội dung phát động thi đua, cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, phát động và triển khai phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả và lan tỏa. Các ban của Tổng Liên đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công đoàn các tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Tổng công ty trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt:

Đợt 1, từ nay cho đến ngày 30/5/2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”.

Đợt 2, từ ngày 1/6/2020 đến hết năm 2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

B.D

Nguồn :