M
22:38 | 20/12/2019

Các phong trào thi đua cần thiết thực hơn!

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ về phát động thi đua trong công nhân viên, chức lao động Thủ đô năm 2020.

cac phong trao thi dua can thiet thuc hon Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước
cac phong trao thi dua can thiet thuc hon Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới
cac phong trao thi dua can thiet thuc hon Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xác định, năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước như: Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long- Hà Nội; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020).

cac phong trao thi dua can thiet thuc hon
LĐLĐ Thành phố biểu dương 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019. Ảnh minh họa

Trong điều kiện đó, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hà Nội phát động, LĐLĐ Thành phố Ban hành Kế hoạch phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức Lao động Thủ đô năm 2020 với mục đích tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”, quyết tâm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016- 2020) theo Nghị quyết Đai hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của của Thủ đô, đất nước.

Nội dung thi đua được LĐLĐ Thành phố cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp có 5 nội dung thi đua.

Trong đó, công đoàn khối doanh nghiệp cần phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020, vận động công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Thi đua trong khối doanh nghiệp cần được cụ thể hóa, tập trung vào các phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Giỏi việc nước, đảm việc nhà;Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn các doanh nghiệp cũng cần phối hợp với người sử dụng lao động duy trì, tổ chức tốt các phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong CNLĐ, tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo hoặc gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua tập trung vào 3 nội dung, trong đó có việc tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố.

Công đoàn các đơn vị khối hành chính sự nghiệp vận động cán bộ công chức viên chức tích cực ham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Công đoàn các đơn vị khối hành chính sự nghiệp cũng cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức viên chức nói không với tiêu cực”; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Cùng đó, thi đua trong khối hành chính sự nghiệp còn là đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, ngành; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo.

Để thi đua đạt hiệu quả thiết thực, LĐLĐ Thành phố lưu ý: Gắn liền với phát động các nội dung, tiêu chí, công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Về thời gian thi đua, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2020 theo 02 đợt, bao gồm: Đợt 1: Từ tháng 01/01/2020 đến 30/6/2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh- Mừng sinh nhật Bác”.

Các phong trào thi đua trong đợt này tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội; 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và tổ chức các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Đợt thi đua thứ 2 sẽ diễn ra từ 01/7/2020 đến 31/12/2020 với chủ đề: “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trong đợt này, Công đoàn các cấp sẽ tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020); kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2016- 2020.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô phải được triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở, đến từng công nhân viên chức lao động, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng. Các phong trào thi đua cũng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, những tập thể nhỏ; phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, nhân rộng.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn từ 1- 2 đơn vị, tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 20/02/2020. Danh sách các đơn vị tổ chức phát động thi đua điểm gửi về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách- Pháp luật trước ngày 15/01/2020..

Phạm Diệp

Nguồn :