M
07/01/2021 09:45

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở:

Một năm nỗ lực vượt bậc

(LĐTĐ) Năm 2020, đại dịch Covid- 19 gây khó khăn tới nhiều mặt hoạt động công đoàn Thủ đô, trong đó có công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đoàn viên công đoàn

Nỗ lực vượt khó

Từ trước tới nay, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn là mảng “gai góc” trong các mặt hoạt động công đoàn. Năm 2020, công tác này càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại hơn bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của dịch bệnh Covid- 19. “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nên tình hình kinh thế thế giới cũng như trong nước bị khủng hoảng trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tiếp tục phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, thực hiện giãn cách xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động doanh nghiệp và chủ lao động tham gia vào tổ chức công đoàn”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết.

Một năm nỗ lực vượt bậc
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020

Bên cạnh tác động của dịch bệnh Covid- 19, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ở Thủ đô còn gặp trở ngại do nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, cổ phần hóa khiến số lượng đoàn viên công đoàn ở đây giảm mạnh. Doanh nghiệp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa thành lập tổ chức Công đoàn chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ lẻ (dưới 10 lao động), hoạt động phân tán, hoặc sản xuất, kinh doanh theo hình thức hộ gia đình, vì vậy sau khi thành lập công đoàn cơ sở nhiều năm không tham gia hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Đặc biệt, nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động và cả người lao động còn hạn chế, chưa hiểu được vai trò của tổ chức công đoàn nên chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức Công đoàn hoặc chưa tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn… cũng là những trở ngại muôn thuở cho công tác này.

Nhiều trở ngại như vậy, nhưng theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến, Liên đoàn Lao động Thành phố xác định rõ, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất sống còn của tổ chức Công đoàn nên đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện tốt nhất công tác này. Theo đó, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng Kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các giải pháp cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến từng công đoàn cấp trên cơ sở.

Ngoài việc thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố còn xây dựng Kế hoạch, tổ chức khảo sát việc thực hiện công tác này tại 08 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thông qua khảo sát, Ban Chỉ đạo đã nắm bắt những thuận lợi, khó khăn tại đơn vị, đồng thời trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020.

Tiến độ công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thường xuyên được cập nhật, phản ánh trên trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động Thành phố để các đơn vị theo dõi và thực hiện. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình, đề án thí điểm để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Phải tạo sức cuốn hút cho hoạt động Công đoàn

Với những nỗ lực vượt bậc, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt, thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020. Cụ thể, toàn Thành phố đã thành lập mới 450 công đoàn cơ sở (đạt 106,89% chỉ tiêu kế hoạch); kết nạp 33.111 đoàn viên (đạt 113,51% chỉ tiêu kế hoạch).

Trong đó, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 423 công đoàn cơ sở với 29.845 đoàn viên. Một số đơn vị được giao chỉ tiêu cao cả về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đã sớm hoàn thành vượt mức kế hoạch như: Liên đoàn Lao động các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàn Kiếm; Liên đoàn Lao động các huyện Thạch Thất, Gia Lâm, Hoài Đức; Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội; Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội... Đặc biệt, một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên chưa đạt chỉ tiêu đề ra năm 2019 và những năm trước đây, nhưng năm 2020 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức ngày 6/1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Hà Nội trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020. “Trong điều kiện có nhiều khó khăn, trở ngại, nhất là những tác động của dịch bệnh Covid- 19, các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn hoàn thành vượt mức cả hai chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là điều rất đáng ghi nhận, biểu dương”- Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá.

Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trước những thách thức của tổ chức Công đoàn ở bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu đề nghị, trong năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tập trung cao độ cả nguồn lực con người và tài chính cho công tác này.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp mà Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện trong năm 2020, đồng chí đặc biệt lưu ý các cấp Công đoàn Thủ đô phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi đoàn viên công đoàn để tạo sức cuốn hút người lao động vào tổ chức Công đoàn, từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến khẳng định, thời gian tới và trước mắt là năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục coi công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung triển khai thực hiện.

Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, dần chuyển hướng sang thực hiện công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn rà soát, ưu tiên lấy các địa bàn các khu công nghiệp và chế xuất, cụm, điểm công nghiệp, những quận, huyện có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân làm trọng tâm, trọng điểm để thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiên cứu thí điểm phát triển đoàn viên khu vực lao động phi kết cấu. Đặc biệt, đi đôi với việc tăng về số lượng, Công đoàn Thủ đô cũng sẽ tập trung nhiều hơn nữa về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động Thành phố đã khen thưởng 09 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm 2020./.

Phạm Diệp

Nguồn :