M
26/09/2020 11:08

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã thành lập 5 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 72% chỉ tiêu Thành phố giao, vận động kết nạp 350 đoàn viên mới đạt 70% chỉ tiêu giao năm 2020.

Góp phần xây dựng trường học hạnh phúc Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm: Tích cực chăm lo cho đoàn viên công đoàn khối Giáo dục Phối hợp nâng cao hiệu quả trong thực hiện chính sách thuế và thu kinh phí công đoàn

Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Chương Mỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức lớp tập huấn về điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn cơ sở (Ảnh: Vũ Liên).

Nói về kết quả thực hiện công tác công đoàn 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết, để đảm bảo phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Công đoàn cấp trên cũng như kế hoạch chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát và ban hành văn bản chỉ đạo đến 18 công đoàn cơ sở về việc đề nghị kéo dài nhiệm kỳ công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp công đoàn và đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã có 98 cán bộ công đoàn cấp cơ sở được tín nhiệm bầu vào cấp ủy cơ sở, nhiều đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở sau đại hội được bầu giữ các vị trí chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, hoặc phân công ứng cử để Hội đồng nhân dân bầu giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng kịp thời chỉ đạo 11 công đoàn cơ sở kiện toàn Ban chấp hành, bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở đảm bảo theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân viên chức lao động, kết quả trong 9 tháng đầu năm số đoàn viên ưu tú giới thiệu được Đảng xem xét kết nạp lên tới 62 đồng chí.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đôn đốc các công đoàn cơ sở nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt 100% so với dự toán giao năm 2020, đồng thời tuyên truyền, vận động các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ đảm bảo đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

Nguyễn Minh

Nguồn :