Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Ngày 11/8, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ tri Hội nghị.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Gần 1 tỷ đồng tri ân người có công Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo, công chức Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác tổ chức LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt tới các đại biểu một số nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng thời, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

“Để công tác tổ chức Đại hội đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được tập huấn để củng cố kiến thức, bổ sung lý luận, nâng cao kỹ năng, phương pháp và cách thức tổ chức, điều hành, qua đó, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp” - đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm vững kiến thức, kỹ năng, vận dụng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt nội dung Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, một số nội dung đổi mới trong tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quán triệt Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, tại Hội nghị, LĐLĐ Thành phố cũng đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; hướng dẫn về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn các cấp.

Ngoài ra, trong chương trình, các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp…

Theo Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII cơ bản được tiến hành trong năm 2023. Trong đó, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023; thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, không quá 2 buổi.

Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình được phân cấp quản lý, hoàn thành trước ngày 31/7/2023; thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, không quá 3 buổi.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tiến hành sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Thời điểm tổ chức Đại hội cụ thể do Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định sau khi xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hoàn thành trước 31/10/2023. Thời gian Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, không quá 4 buổi.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự ...
Người đi bộ “ngó lơ” cầu bộ hành: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Người đi bộ “ngó lơ” cầu bộ hành: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Thành phố, chính quyền ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 1, 2/10

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 1, 2/10

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại một ...
Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ ...
Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 30/9, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; tổng kết cuộc thi “Viết về ...
Bài 2: Cần thêm “cú hích” để thúc đẩy an sinh xã hội

Bài 2: Cần thêm “cú hích” để thúc đẩy an sinh xã hội

(LĐTĐ) BHXH, BHYT được xác định là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ...
TP.HCM đối mặt nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện công lập

TP.HCM đối mặt nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện công lập

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực điều dưỡng tại các bệnh viện có nguy cơ trầm ...

Tin khác

Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021

Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10/2022 với sự tham gia của 261 thí sinh.
Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với tích cực thu kinh phí, đoàn phí để đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động công đoàn, công tác chi tài chính tại các cấp Công đoàn Thủ đô cũng được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, vì lợi ích đoàn viên.
Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

(LĐTĐ) Mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố triển khai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh cho công nhân lao động.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều ngày 16/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trong thời gian tới, các Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trên địa bàn, tăng cường thanh kiểm tra, truy thu kinh phí Công đoàn, hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn - nguồn lực quan trọng để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, vì người lao động.
Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã mở tổng số 77/109 lớp (đạt 70,64% kế hoạch), đào tạo, bồi dưỡng cho 3.890/5.226 học viên (đạt 74,43% kế hoạch).
Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Kết quả kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp cũng như cấp dưới mà Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác tài chính Công đoàn.
Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 13/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên, Công đoàn cơ sở, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cập nhật trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.
Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhận xét: Điểm nổi bật của Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là sự đoàn kết của các trường, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất và tạo ra sức sống mới cho các hoạt động công đoàn.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 3/9, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động