Công đoàn Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng của Công đoàn các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trong năm 2022.
Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm có 6 thành viên là Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Thương Mại Hà Nội.

Đây là tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất - những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
Đại diện Công đoàn các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác công đoàn năm 2022

Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022 của LĐLĐ Thành phố và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Thông qua dự thảo “Kế hoạch công tác năm 2022”, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm Phó, cho biết, mục đích của Kế hoạch tập trung các mục tiêu: Động viên toàn thể đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, lao động (CBCNVLĐ) năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chủ đề hoạt động năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Tổng LĐLĐ Việt Nam” và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến 100% các cấp Công đoàn và CBCNVLĐ phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm Phó Cụm Thi đua số 7, Thông qua dự thảo “Kế hoạch công tác năm 2022”

Để thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả, Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị trong Cụm tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Nội dung thi đua căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của LĐLĐ Thành phố và của các đơn vị trong Cụm để phát động thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, đề ra nội dung thi đua sát với tình hình thực tế. Phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực khó khăn, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trong nữ CNCVLĐ... Phấn đấu đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô;

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNCVLĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những chủ trương, định hướng lớn, kết quả quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thủ đô; nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNCVLĐ, tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên; chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, để đoàn viên, CNCVLĐ được: “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; về các phong trào thi đua do LĐLĐ Thành phố phát động.

Để cụ thể hóa Kế hoạch, phong trào thi đua của Cụm được chia thành 2 đợ. Đợt 1 sẽ bắt đầu từ tháng 01/01/2022 đến 30/6/2022 với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đợt 2 bắt đầu từ 01/7/2022 đến 31/12/2022 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đơn vị Cụm Trưởng Cụm Thi đua số 7, cho biết, trong những năm qua, Công đoàn các đơn vị thành viên đã tham gia cùng chuyên môn động viên CNCVLĐ phấn đấu lao động sản xuất, triển khai các biện pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.

Các hoạt động, phong trào thi đua được tiếp tục triển khai, công tác tuyên truyền, vận động CNCVLĐ được đẩy mạnh. Tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động cơ bản vẫn được duy trì ổn định, phần lớn các đơn vị vẫn duy trì việc trả lương, thưởng; những khó khăn đã được hạn chế ở mức thấ nhất; quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bảo Thoa

Bài viết cùng chủ đề

Phòng chống dịch Covid 19

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

"Phấn khởi, tự hào đi cùng với đó là trọng trách to lớn"

"Phấn khởi, tự hào đi cùng với đó là trọng trách to lớn"

(LĐTĐ) Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tại Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi ...
Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

(LĐTĐ) Chiều 5/2, hàng nghìn người tập trung về các tuyến đường khu vực Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - TP.HCM) để chiêm ngưỡng đoàn diễu hành ...
Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

(LĐTĐ) Với bà con ngư dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, Lễ hội Cầu ngư đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Lễ hội Cầu ...
Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...

Tin khác

Phát động Hội thi trực tuyến “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động”

Phát động Hội thi trực tuyến “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 3/2, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ TP.HCM) triển khai Hội thi trực tuyến chủ đề “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động” nhằm hưởng ứng đợt hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn TP.HCM và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, mong muốn của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô rất giản dị, đó là được đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, Chính phủ và các cấp, ngành cần có những giải pháp kịp thời, thiết thực để khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất nhằm duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam và LĐLĐ huyện Mê Linh.
Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

(LĐTĐ) “Tin yêu” là từ mà người lao động thường nhắc đến khi nói về tổ chức Công đoàn. Bởi thực tế, trong điều kiện cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn, Công đoàn đã luôn sát cánh, đồng hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kịp thời chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 12/6/2021, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02). Tổ chức Công đoàn Thủ đô với sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn.
Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Rạng sáng nay (19/1, tức 28 Tết Quý Mão), tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm và xúc động.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 12/1, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà 4 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.
Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

Niềm vui đọng lại với người lao động Thủ đô ngày Tết sum vầy

(LĐTĐ) Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi không khí hân hoan đón chào năm mới đang nhộn nhịp khắp mọi nơi cũng là thời điểm Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, hiện thực hóa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hơn hết, sau chương trình là niềm vui, sự hạnh phúc đọng lại trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động