Công đoàn Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng của Công đoàn các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trong năm 2022.
Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm có 6 thành viên là Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Thương Mại Hà Nội.

Đây là tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất - những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
Đại diện Công đoàn các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác công đoàn năm 2022

Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022 của LĐLĐ Thành phố và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Thông qua dự thảo “Kế hoạch công tác năm 2022”, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm Phó, cho biết, mục đích của Kế hoạch tập trung các mục tiêu: Động viên toàn thể đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, lao động (CBCNVLĐ) năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chủ đề hoạt động năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Tổng LĐLĐ Việt Nam” và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến 100% các cấp Công đoàn và CBCNVLĐ phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm Phó Cụm Thi đua số 7, Thông qua dự thảo “Kế hoạch công tác năm 2022”

Để thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả, Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị trong Cụm tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Nội dung thi đua căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của LĐLĐ Thành phố và của các đơn vị trong Cụm để phát động thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, đề ra nội dung thi đua sát với tình hình thực tế. Phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực khó khăn, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trong nữ CNCVLĐ... Phấn đấu đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô;

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNCVLĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những chủ trương, định hướng lớn, kết quả quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thủ đô; nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNCVLĐ, tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên; chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, để đoàn viên, CNCVLĐ được: “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; về các phong trào thi đua do LĐLĐ Thành phố phát động.

Để cụ thể hóa Kế hoạch, phong trào thi đua của Cụm được chia thành 2 đợ. Đợt 1 sẽ bắt đầu từ tháng 01/01/2022 đến 30/6/2022 với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đợt 2 bắt đầu từ 01/7/2022 đến 31/12/2022 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đơn vị Cụm Trưởng Cụm Thi đua số 7, cho biết, trong những năm qua, Công đoàn các đơn vị thành viên đã tham gia cùng chuyên môn động viên CNCVLĐ phấn đấu lao động sản xuất, triển khai các biện pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.

Các hoạt động, phong trào thi đua được tiếp tục triển khai, công tác tuyên truyền, vận động CNCVLĐ được đẩy mạnh. Tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động cơ bản vẫn được duy trì ổn định, phần lớn các đơn vị vẫn duy trì việc trả lương, thưởng; những khó khăn đã được hạn chế ở mức thấ nhất; quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bảo Thoa

Bài viết cùng chủ đề

Phòng chống dịch Covid 19

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

(LĐTĐ) Tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn, cán bộ Công an huyện đã nhặt được tài sản của du khách và nhanh chóng tìm cách trao trả cho chủ nhân.
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Từ đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người lao động làm tại các khu công nghiệp phải thuê trọ nhà khá vui mừng khi Công ty lập danh sách đề ...
Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Tạm gác niềm vui nho nhỏ bên bữa cơm gia đình, không thể trực tiếp theo dõi những trận thi đấu mà mình yêu thích, phải làm việc với công ...
Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định ...
Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bên cạnh việc sử dụng các công cụ chính sách và pháp luật, đã đến lúc, chúng ta cần phải coi bảo tồn đa ...
[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày thi đấu hôm nay (22/5), trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h là tâm điểm ở của SEA Games ...
Ấn tượng đẹp sau 10 ngày thi đấu môn Bóng rổ SEA Games 31

Ấn tượng đẹp sau 10 ngày thi đấu môn Bóng rổ SEA Games 31

(LĐTĐ) Những ngày qua, Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội) nóng như “chảo lửa” bởi các trận đấu môn Bóng rổ nam hấp dẫn và kịch tính. Những hình ...

Tin khác

Trực tuyến Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022

Trực tuyến Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022

(LĐTĐ) Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày Tháng 5 lịch sử; chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022) và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2022, tối 20/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022.
Tăng cường phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Tăng cường phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều 20/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2027.
Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên cần tiếp tục chủ động trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tập trung rà soát, thống kê chính xác số lượng Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước để chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở…
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02) và Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, chiều 18/5, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều 18/5, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động

(LĐTĐ) Sự phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội sẽ nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 10/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Các Ban Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã và đang tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, qua đó góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Chăm lo toàn diện cho công nhân lao động

Chăm lo toàn diện cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức những hoạt động quan tâm, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, tạo môi trường làm việc an toàn cho lực lượng công nhân, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, hiện đại; xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước”.
Trực tuyến hình ảnh: Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Trực tuyến hình ảnh: Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (29/4), tại Nhà Điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động