Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (23/3), tại Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố; đại diện Công đoàn 6 đơn vị trong Cụm Thi đua số 7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 cho biết: Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội với 6 thành viên gồm tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất. Đây là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong những năm qua, Công đoàn các đơn vị thành viên đã tham gia cùng chuyên môn động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn đấu lao động sản xuất, triển khai các biện pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động. Các hoạt động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động được đẩy mạnh.

Năm 2022, Thủ đô và đất nước có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, vì vậy, việc tổ chức phong trào thi đua có vai trò quan trọng, là động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Cụm Thi đua số 7 tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 nhằm bàn bạc, thảo luận để xây dựng quy chế, kế hoạch, chỉ tiêu và tìm các biện pháp để tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, các mục tiêu năm 2022.

Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí và cam kết thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao; khẳng định ý chí, quyết tâm và trách nhiệm trước LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm phó đã thông qua Quy chế hoạt động của Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố; Kế hoạch hoạt động của Cụm Thi đua năm 2022.

Theo đó, các đơn vị quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chủ đề hoạt động năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Tổng LĐLĐ Việt Nam” và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến 100% các cấp Công đoàn và cán bộ, công nhân viên, lao động phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Ông Vũ Thanh Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thay mặt các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố trình bày dự thảo nội dung Giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động, Hội nghị Đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể.

Vận động cán bộ, công nhân viên, lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi", “Giỏi việc nước - đảm việc nhà".

Đồng thời có các biện pháp thực hiện tốt việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội cho người lao động, cùng người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phấn đấu 6/6 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chúng tôi cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2022”, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã đóng góp sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh Giao ước thi đua. Trong đó, có nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố ký Giao ước thi đua năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cho biết: Bước vào năm 2022, một năm đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành với tốc độ lây lan nhanh, có thể nói gần như phủ kín các cơ quan, đơn vị của Thủ đô, chính vì vậy có tác động rất nhiều, rất lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các cơ quan, đơn vị, trong đó có các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7.

"Năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chọn một chủ đề hết sức thiết thực, đó là tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân lao động, đặc biệt là nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Năm 2023 sẽ tổ chức đại hội các cấp, chính vì vậy năm 2022 là năm cuối để chúng ta triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đối với Thành phố, cũng tiếp tục lấy chủ đề của năm 2021, đó là chủ đề phù hợp để tiếp tục động viên các đơn vị triển khai thực hiện. Căn cứ vào hai chủ đề đó, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố cũng đã định hướng các nhóm nghĩa vụ trọng tâm, chọn ra các trọng điểm để triển khai trên toàn Thành phố. Các công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch với các mục tiêu phấn đấu cụ thể, để đạt được cao nhất các nhiệm vụ, kế hoạch mà Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề ra", Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Đối với Cụm Thi đua số 7, qua các bản dự thảo và ý kiến của 6 đơn vị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị bổ sung số Chương, Điều trong Quy chế hoạt động để Dự thảo được hoàn thiện hơn. Về Kế hoạch hoạt động thi đua năm 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng gợi mở các đơn vị nên có hoạt động chung, hoạt động chiều sâu để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, có thể có các cuộc giao lưu, hội thảo, tọa đàm giữa các đơn vị trong cụm; tập huấn chung kỹ năng hoạt động cho các cán bộ công đoàn của các đơn vị cùng Cụm…

Thay mặt Công đoàn các đơn vị thành viên là Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Thương mại Hà Nội, bà Phạm Thị Thu Huyền đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị thành viên để hoàn thiện các nội dung, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Cụm. Đồng thời, cũng thay mặt các đơn vị thành viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh để hoàn thiện Giao ước thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối Hội nghị, các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã ký Giao ước thi đua năm 2022 trước sự chứng kiến của LĐLĐ thành phố Hà Nội và các đại biểu có mặt tại Hội nghị.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thành lập từ năm 2009, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động và phối ...
Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

(LĐTĐ) UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ...
Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức ...
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ"

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ"

(LĐTĐ) Theo Cơ quan điều tra, khi khách vay "bát họ" 10 triệu đồng, thực tế khách chỉ được cầm về 8 triệu đồng, 2 triệu đồng bị Ngọc Anh và ...
Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022

Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022

(LĐTĐ) Chiều ngày 6/10, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khai mạc, trao giải thưởng "Cuộc thi và ...
Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 6/10, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân phối hợp cùng Công ty TNHH Lock&Lock Hà Nội đã trao 500 suất quà, trị giá hơn 370 triệu đồng cho ...
Từ ngày 6 -10/10: Diễn ra Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022

Từ ngày 6 -10/10: Diễn ra Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); đồng thời, nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản vùng ...

Tin khác

Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với tích cực thu kinh phí, đoàn phí để đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động công đoàn, công tác chi tài chính tại các cấp Công đoàn Thủ đô cũng được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, vì lợi ích đoàn viên.
Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

(LĐTĐ) Mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố triển khai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh cho công nhân lao động.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều ngày 16/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trong thời gian tới, các Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trên địa bàn, tăng cường thanh kiểm tra, truy thu kinh phí Công đoàn, hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn - nguồn lực quan trọng để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, vì người lao động.
Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã mở tổng số 77/109 lớp (đạt 70,64% kế hoạch), đào tạo, bồi dưỡng cho 3.890/5.226 học viên (đạt 74,43% kế hoạch).
Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Kết quả kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp cũng như cấp dưới mà Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác tài chính Công đoàn.
Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 13/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên, Công đoàn cơ sở, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cập nhật trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.
Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhận xét: Điểm nổi bật của Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là sự đoàn kết của các trường, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất và tạo ra sức sống mới cho các hoạt động công đoàn.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 3/9, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.
Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Ba Vì

Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Sáng 3/9, tại huyện Ba Vì, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì.
Xem thêm
Phiên bản di động