Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (23/3), tại Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố; đại diện Công đoàn 6 đơn vị trong Cụm Thi đua số 7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 cho biết: Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội với 6 thành viên gồm tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất. Đây là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong những năm qua, Công đoàn các đơn vị thành viên đã tham gia cùng chuyên môn động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn đấu lao động sản xuất, triển khai các biện pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động. Các hoạt động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động được đẩy mạnh.

Năm 2022, Thủ đô và đất nước có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, vì vậy, việc tổ chức phong trào thi đua có vai trò quan trọng, là động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Cụm Thi đua số 7 tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 nhằm bàn bạc, thảo luận để xây dựng quy chế, kế hoạch, chỉ tiêu và tìm các biện pháp để tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, các mục tiêu năm 2022.

Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí và cam kết thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao; khẳng định ý chí, quyết tâm và trách nhiệm trước LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm phó đã thông qua Quy chế hoạt động của Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố; Kế hoạch hoạt động của Cụm Thi đua năm 2022.

Theo đó, các đơn vị quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chủ đề hoạt động năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Tổng LĐLĐ Việt Nam” và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến 100% các cấp Công đoàn và cán bộ, công nhân viên, lao động phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Ông Vũ Thanh Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thay mặt các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố trình bày dự thảo nội dung Giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động, Hội nghị Đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể.

Vận động cán bộ, công nhân viên, lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi", “Giỏi việc nước - đảm việc nhà".

Đồng thời có các biện pháp thực hiện tốt việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội cho người lao động, cùng người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phấn đấu 6/6 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chúng tôi cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2022”, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã đóng góp sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh Giao ước thi đua. Trong đó, có nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố ký Giao ước thi đua năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cho biết: Bước vào năm 2022, một năm đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành với tốc độ lây lan nhanh, có thể nói gần như phủ kín các cơ quan, đơn vị của Thủ đô, chính vì vậy có tác động rất nhiều, rất lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các cơ quan, đơn vị, trong đó có các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7.

"Năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chọn một chủ đề hết sức thiết thực, đó là tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân lao động, đặc biệt là nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Năm 2023 sẽ tổ chức đại hội các cấp, chính vì vậy năm 2022 là năm cuối để chúng ta triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đối với Thành phố, cũng tiếp tục lấy chủ đề của năm 2021, đó là chủ đề phù hợp để tiếp tục động viên các đơn vị triển khai thực hiện. Căn cứ vào hai chủ đề đó, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố cũng đã định hướng các nhóm nghĩa vụ trọng tâm, chọn ra các trọng điểm để triển khai trên toàn Thành phố. Các công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch với các mục tiêu phấn đấu cụ thể, để đạt được cao nhất các nhiệm vụ, kế hoạch mà Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề ra", Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Đối với Cụm Thi đua số 7, qua các bản dự thảo và ý kiến của 6 đơn vị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị bổ sung số Chương, Điều trong Quy chế hoạt động để Dự thảo được hoàn thiện hơn. Về Kế hoạch hoạt động thi đua năm 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng gợi mở các đơn vị nên có hoạt động chung, hoạt động chiều sâu để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, có thể có các cuộc giao lưu, hội thảo, tọa đàm giữa các đơn vị trong cụm; tập huấn chung kỹ năng hoạt động cho các cán bộ công đoàn của các đơn vị cùng Cụm…

Thay mặt Công đoàn các đơn vị thành viên là Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Thương mại Hà Nội, bà Phạm Thị Thu Huyền đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị thành viên để hoàn thiện các nội dung, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Cụm. Đồng thời, cũng thay mặt các đơn vị thành viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh để hoàn thiện Giao ước thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối Hội nghị, các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã ký Giao ước thi đua năm 2022 trước sự chứng kiến của LĐLĐ thành phố Hà Nội và các đại biểu có mặt tại Hội nghị.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí quyết giúp phái nữ khỏe đẹp tự nhiên

Bí quyết giúp phái nữ khỏe đẹp tự nhiên

(LĐTĐ) Không còn xa lạ với phái nữ, hạt đậu nành tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào, hỗ trợ chị em chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách toàn diện.
Khơi thông nguồn lực, định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo

Khơi thông nguồn lực, định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã chính thức khép lại sau 12 ngày sôi động diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và một số địa điểm khác. Không đơn thuần là một hoạt động văn hóa sáng tạo, Lễ hội mang lại thành công khi đã khơi nguồn, lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới hoạt động sáng tạo và trong cộng đồng, góp phần định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo Hà Nội.
TRỰC TUYẾN: Sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động

TRỰC TUYẾN: Sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (2/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, là ngày hội lớn được đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước hướng về và gửi trọn niềm tin tưởng, kỳ vọng.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Toàn cảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Toàn cảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham gia của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.
Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Chiều nay (1/12), trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tiếp đoàn công tác của Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) nhân dịp đoàn sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương

(LĐTĐ) Chiều 1/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị “Định hướng và liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương” tại thị xã Sơn Tây.
Khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023

Khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023

(LĐTĐ) Tối 1/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023. Dự Lễ hội có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Tin khác

Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhìn từ kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và công tác Công đoàn Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố năm 2023 cho thấy, Ban Thường vụ LĐLĐ các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, phát động nhiều đợt thi đua, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao và mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.
Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội phải đổi mới từ đội ngũ nhân lực đến hoạt động theo hướng thiết thực, sâu rộng để vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, nâng cao và vững mạnh hơn nữa.
Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 31/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với nội dung và hình thức đa dạng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

(LĐTĐ) Với hơn 40.000 người tham gia, hơn 200.000 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nói chuyện chuyên đề "Sử dụng ngôn ngữ hình thể trong nghệ thuật giao tiếp" và sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố kỳ III/2023.
Khi tổ chức ngày càng phát triển

Khi tổ chức ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Thủ đô thực sự là lá cờ đầu của cả nước về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.
Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác tài chính công đoàn, nhờ đó, công tác tài chính công đoàn đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt, trước hết là ở việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn. Từ nguồn thu đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.
Đồng hành để nâng tầm tổ chức

Đồng hành để nâng tầm tổ chức

(LĐTĐ) Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, bên cạnh việc duy trì phối hợp với chính quyền và các sở, ban, ngành của Thành phố, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 - 2025 với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Từ đó, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy Đảng để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Trung gian tạo quan hệ lao động hài hòa

Trung gian tạo quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), từ năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT”.
Xem thêm
Phiên bản di động