M
26/02/2021 15:48

Khích lệ phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố dự kiến sẽ tổ chức chương trình tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” và “Sáng kiến Thủ đô” năm 2021 vào dịp sinh nhật Bác (19/5/2021) nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đồng thời góp phần khích lệ, đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021 Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH- LĐLĐ về tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021.

Liên đoàn Lao động Thành phố xác địch, mục đích của việc tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021 là nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động động có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, có chuyên môn tay nghề cao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đồng thời thông qua hoạt động tôn vinh, khen thưởng Công nhân giỏi, Sáng kiến Thủ đô góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn; động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động Thủ đô ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Theo đó, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” bao gồm những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đạt các tiêu chuẩn theo Quy chế xét tặng “Công nhân giỏi” của Liên đoàn Lao động Thành phố. Trong đó, “Công nhân giỏi Thủ đô” là những “Công nhân giỏi” tiêu biểu được lựa chọn trong số người đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" từ công đoàn cấp trên cơ sở, tiêu biểu nhất trong từng ngành nghề, từng lĩnh vực trên địa bàn Thành phố; Người đạt giải cao (nhất, nhì, ba) trong các Hội thi tay nghề do Thành phố tổ chức. Tổng số “Công nhân giỏi Thủ đô” được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương năm nay là 100 người.

Khích lệ phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2020. Sự kiện được tổ chức tháng 6/2020

Đối với việc tuyên dương sáng kiến sáng tạo Thủ đô, Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ: đối tượng được tuyên dương là cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp các thành phần kinh tế có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 16/112018 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Để việc biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2020 đạt thực chất, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động Thủ đô, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với giám đốc doanh nghiệp tổ chức Hội thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật, phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” phù hợp với các ngành nghề của doanh nghiệp. Đối với cơ sở do đặc thù sản xuất kinh doanh không tổ chức được hội thi thì phải được Hội đồng thi đua đơn vị xét chọn tuyên dương ở cấp cơ sở và lựa chọn những Công nhân tiêu biểu đề nghị Công đoàn cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Cùng đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp xét duyệt, chọn lựa những sáng kiến, giải pháp công nghệ có giá trị đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định đề nghị các cấp khen thưởng.

Thời gian để xét chọn danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và “Sáng kiến Thủ đô” năm 2021, được tính từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021.

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu phải phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn, chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, thành lập hội đồng xét chọn những công nhân giỏi, những công nhân viên chức lao động có sáng kiến, giải pháp công nghệ có giá trị đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, biểu dương khen thưởng ở cấp mình, lựa chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và tuyên dương, khen thưởng “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả và hồ sơ đề nghị khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, "Sáng kiến Thủ đô” gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 15/4/2021 và nhấn mạnh, việc tổ chức tuyên dương “ Công nhân giỏi Thủ đô”, "Sáng kiến Thủ đô” năm 2021 của các cấp Công đoàn Thành phố phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả tránh phô trương, hình thức.

Dự kiến, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức chương trình tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5/2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 500 đại biểu.

Phạm Diệp

Nguồn :