M
15/02/2021 19:46

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh:

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với tinh thần ở đâu có Công đoàn, ở đó có phong trào thi đua, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động trên nhiều lĩnh vực.

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn Tiếp tục khơi dậy sức mạnh các phong trào thi đua yêu nước Quyết tâm đẩy mạnh hoạt động Công đoàn có chiều sâu, vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BCH ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn”, xác định việc vận động công nhân viên chức lao động tham gia phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ then chốt, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, đổi mới trong hình thức, sáng tạo, sát với thực tế Công đoàn cơ sở để tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên chức hăng hái tham gia.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Triển khai chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh, các Công đoàn cơ sở đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, gắn với chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm qua, khối hành chính sự nghiệp đã thực hiện tốt phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đẩy mạnh “Cải cách hành chính” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, các phong trào mang tính ngành nghề như ngành giáo dục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt - học tốt” cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với khối hành chính, khối sản xuất kinh doanh tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”.

Kết quả các phong trào thi đua có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo động lực phấn đấu vươn lên của công nhân lao động.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều công nhân lao động giỏi, lao động xuất sắc, có sức lan tỏa, tiêu biểu như: Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su Inoue Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh... góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Thông qua các phong trào thi đua đã có 92 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Trong đó, một số sáng kiến đã được áp dụng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su Inoue Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, Công ty Sữa Hà Nội... và nhiều sáng kiến trong ngành giáo dục cũng góp phần nâng cao chất lượng dạy - học tại các nhà trường.

Đồng thời, qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp, các ngành khen thưởng.

Đặc biệt, qua phong trào “Công nhân giỏi” năm 2020, Công đoàn huyện có 1 công nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô và 60 công nhân giỏi tiêu biểu được Liên đoàn Lao động huyện tuyên dương; 370 công nhân được khen thưởng công nhân giỏi cấp cơ sở.

Trong gần 3 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiến tiến, đặc biệt là quan tâm biểu dương, tôn vinh lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lương Hằng

Nguồn :