M
26/01/2021 14:37

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ:

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, qua đó tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của công nhân viên chức lao động được phát huy hiệu quả.

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 Tiếp tục khơi dậy sức mạnh các phong trào thi đua yêu nước Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức năm 2021

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động đến 100% công đoàn cơ sở, có trên 90% công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua với những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị.

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tặng Giấy khen cho các công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua, các công trình sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học với hội đồng thi đua khen thưởng quận.

Một trong những phong trào thi đua có vai trò quan trọng huy động được sức mạnh và khả năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động quận phát động và triển khai là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Các công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua, khối sản xuất, kinh doanh tập trung vào phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo đó các công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bình xét cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở khối giáo dục đã tổ chức nhiều hội thi với nội dung hình thức phong phú, động viên đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên tham gia, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm”.

Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục, đào tạo quận chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, cuộc vận động “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”...

Các trường chủ động phối hợp thực hiện đổi mới công tác thi và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tổ chức tốt các kì thi theo quy định của ngành, có giải pháp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đổi mới của ngành, góp phần khắc phục bệnh thành tích, tiêu cực và giải quyết những hạn chế trong ngành. Công đoàn cơ sở khối giáo dục đã phối hợp bồi dưỡng, động viên đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên tham gia các hội thi do ngành tổ chức.

Nhờ đó chất lượng giáo dục trên địa bàn quận được nâng lên. Năm học 2019 - 2020 quận Tây Hồ đã có 33 giáo viên đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. Trong các cuộc thi học sinh giỏi đã có 4 học sinh giỏi quốc gia, 88 học sinh giỏi thành phố, 269 học sinh giỏi cấp quận.

Cùng với đó, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vẫn được duy trì tốt ở các trường, trong năm học vừa qua đã có 248 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện trong đó có 89 sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn. Các hội thi giáo viên giỏi, kì thi học sinh giỏi đã thực sự có tác dụng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” trong các nhà trường trên địa bàn quận...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021 Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng, triển khai phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

N. Hoa

Nguồn :