M
12/10/2020 13:35

Huyện Thường Tín chú trọng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các cấp công đoàn huyện Thường Tín đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2020 Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thường Tín

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Chương trình công tác Công đoàn năm 2020, triển khai đến các công đoàn cơ sở. Mở đầu cho các hoạt động thi đua yêu nước là Lễ tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Tại buổi lễ, 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã được khen thưởng; 12 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Thường Tín phát động. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động sâu rộng trong công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, địa phương; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”; vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Huyện Thường Tín làm tốt phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động
Các cấp công đoàn huyện Thường Tín đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trong 9 tháng năm 2020

Thông qua các phong trào thi đua đã có 215 sáng kiến, sáng tạo, 268 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương 40 công nhân giỏi; 02 công nhân lao động tiêu biểu được Liên đoàn lao động Thành phố tuyên dương danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô.

Để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị biểu dương 10 tập thể, 60 cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020; 01 tập thể, 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô; xét, chọn và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, 05 công nhân lao động được biểu dương gương người tốt, việc tốt năm 2020.

Tiếp nối nhưng hoạt động thi đua yêu nước đạt được kết quả cao, để đề nghị Trung ương công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp công đoàn huyện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo "Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020" của huyện Thường Tín.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã chỉ đạo Công đoàn khối các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổng kết năm học và tổng kết công tác Công đoàn. Theo đó, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và sơ kết chương trình phối hợp năm học 2019-2020 giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2019-2020; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kế hoạch liên ngành về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.

Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn huyện Thường Tín tích cực hưởng ứng, lan tỏa tới đông đảo công nhân viên chức lao động trên toàn huyện, góp phần lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo Thoa

Nguồn :