Hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là cơ sở để Thành phố tạo những bước đột phá mới

(LĐTĐ) Chiều 23/2, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra phiên họp thẩm định Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì Hội nghị.
Xác định sông Hồng là trục không gian văn hóa sáng tạo Quy hoạch Thủ đô cần lấy “xương sống” là giao thông Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Kiến tạo động lực phát triển cho Thủ đô

Hơn 100 cuộc hội thảo, hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô

Tham dự Hội nghị về phía thành phố Hà Nội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh; các thành viên Hội đồng thẩm định; các đồng chí Thường trực Thành ủy, UBND, HĐND và đại diện các sở, ngành của Thành phố...

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, quy hoạch thành phố Hà Nội được lập trong bối cảnh có những thuận lợi là chúng ta đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy hoạch ngành quốc gia (nhất là các quy hoạch về hạ tầng giao thông, điện...).

Đặc biệt chúng ta có Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua. Đây là căn cứ, là cơ sở để thành phố Hà Nội xem xét, cụ thể hóa những định hướng phát triển trên địa bàn thông qua quy hoạch.

Bên cạnh những lợi thế, kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức và “điểm nghẽn” mà Thành phố cùng các bộ, ngành cần giải quyết như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ... Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng muốn phát triển vững mạnh, Thành phố Hà Nội cần xác định rõ được những tiềm năng riêng có, các thế mạnh khác biệt và nổi trội; đặc biệt trong bản quy hoạch lần này cần phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới, mở rộng tầm nhìn phát triển và đưa ra lộ trình thực hiện rõ ràng. Phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm; dựa trên liên kết vùng để tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế và tương xứng với vị trí, cực tăng trưởng phát triển của vùng và cả nước. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã lưu ý một số nội dung đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét kỹ lưỡng đối với bản Quy hoạch.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu đề dẫn.

Báo cáo tóm tắt về quá trình tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, công tác tổ chức triển khai lập quy hoạch được tiến hành khoa học, khẩn trương, nghiêm túc. Quá trình triển khai được thực hiện bài bản, khoa học, linh hoạt. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng Đề cương định hướng trước khi triển khai lập Quy hoạch, lựa chọn các tổ chức, chuyên gia hàng đầu tham gia nghiên cứu, lập Quy hoạch đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước, tranh thủ ý kiến các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Thành phố đã chủ trì và chỉ đạo tổ chức hơn 100 cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô. Trong đó, có nhiều Hội thảo quy mô, có giá trị khoa học lớn.

Kết quả đến nay, cơ quan lập Quy hoạch cùng với Liên danh tư vấn đã hoàn thành các nội dung xin ý kiến các bộ, ngành (tháng 11/2023) và đã trình hồ sơ thẩm định Quy hoạch Thủ đô theo quy định (tháng 12/2023).

“Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu lập là 1 trong 3 nội dung quan trọng mà Thành phố tập trung quyết liệt trong năm 2023, cùng với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trình bày báo tóm tắt quá trình triển khai lập Quy hoạch

Đến nay, các dự thảo đều đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định nhằm triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai, thể hiện “ước mơ xa, nghĩ lớn, giải pháp thông minh, hành động quyết liệt” của Thủ đô”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay.

Các trục sông Hồng, Cổ Loa - Tây Hồ là động lực đưa Thủ đô phát triển

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những ý kiến tham gia góp ý sâu sắc và hết sức tâm huyết của các thành viên Hội đồng thẩm định, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với sự nỗ lực của liên danh tư vấn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế; đến nay Hà Nội đã cơ bản hoàn thành Hồ sơ quy hoạch với Báo cáo tổng thể trên 1.200 trang.

Nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá Hồ sơ quy hoạch Thủ đô được lập công phu, khoa học, nghiêm túc; tích hợp các quy hoạch cấp quốc gia và có các định hướng phát triển vùng phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt về các xu hướng mới, các chủ trương của Đảng; cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về quy hoạch và bảo vệ môi trường. Các ý kiến cơ bản thống nhất với các đề xuất về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong dự thảo quy hoạch.

Mặc dù vậy, hồ sơ quy hoạch vẫn còn có những điểm cần được tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, cập nhật để nâng cao hơn nữa về mặt chất lượng. Sau buổi họp Hội đồng thẩm định, Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, nghiên cứu các góp ý của các Thành viên Hội đồng, ý kiến các chuyên gia, tổ chức, rà soát, chắt lọc, bổ sung để hoàn thiện tốt nhất bản Quy hoạch Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển trong tương lai
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện để làm rõ hơn chức năng, vị trí, vai trò của Thăng Long - Hà Nội trong suốt quá trình lịch sử; tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các tồn tại, hạn chế để thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của điểm nghẽn, nút thắt, từ đó có các giải pháp phù hợp để phát triển.

Sắp xếp, phân bố các không gian phát triển kinh tế - xã hội theo các hành lang, vành đai kinh tế và các trục phát triển, gắn với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; rà soát các phương án quy hoạch để phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù, phát triển kinh tế đô thị, giúp kinh tế Hà Nội có những bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, đồng thời nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, gia tăng thu nhập cho người dân đô thị.

Bên cạnh đó, sắp xếp, phân bố không gian hợp lý để tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt là phương án phát triển trục sông Hồng - không chỉ là dòng chảy của những giá trị lịch sử, văn hóa bồi đắp cho văn hóa Thăng Long - Hà Nội, mà còn là trung tâm phát triển của Thủ đô; phát triển trục Cổ Loa - Hồ Tây.

Xác định việc cấp bách cần ưu tiên tập trung thực hiện ngay là bảo vệ môi trường, giảm ùn tắc giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển hài hòa đô thị và nông thôn, hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả khu vực đô thị và nông thôn; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các giải pháp để thực hiện Quy hoạch.

“Thành phố Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để tổ chức bổ sung, hoàn thiện bản Quy hoạch Thủ đô với chất lượng tốt. Đồng thời, sau khi Quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thành phố sẽ khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch, thực hiện ngay một số dự án, đề án quan trọng với quan điểm “quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đóng góp ý kiến, GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội lưu ý, quy hoạch cần tạo không gian phát triển nhằm phát huy đầu tư công và dẫn dắt phát triển khối tư nhân. Quy hoạch phải lượng hóa được không gian phát triển, trong đó không chỉ là phát triển bất động sản mà phải xác định không gian phát triển các không gian mới để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, quy hoạch cần quan tâm ưu tiên đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên những trục lớn để thu hút đầu tư, hạ tầng về công nghệ, môi trường… Đặc biệt, cần có chiến lược đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cho các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đầu tư, bảo tồn không gian văn hóa truyền thống và không gian các công trình văn hóa mới nhằm thu hút du lịch.

Còn GS.TS Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho rằng, bản Quy hoạch Thủ đô phải đưa ra giải pháp khắc phục bằng được các điểm nghẽn. Dứt khoát trong nhiệm kỳ này phải giải quyết được những bức xúc về hạ tầng như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường không khí, thiếu nước sạch… để Hà Nội thực sự là điểm đến, để yêu và là nơi đáng sống. GS.TS Lã Ngọc Khuê cho rằng, trong bản quy hoạch đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, tuy nhiên, khuyến nghị Hà Nội cần ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng giao thông trong đó cần có đột phá về các tuyến đường sắt đô thị. Tạo lập đô thị theo mô hình phát triển đô thị, lấy giao thông công cộng làm trung tâm dựa theo mạng lưới đường sắt đô thị.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hòa tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

(LĐTĐ) Hàng giáng hương xanh mướt, nở hoa vàng rực rỡ chạy dọc kênh Bắc (thành phố Vinh) trong những ngày tháng Tư tạo cho nhiều người sự yêu thích, ngắm nhìn và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp
Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Trong quý 1/2024, Bộ Tư pháp đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Đổi thay ở Kim Sơn

Đổi thay ở Kim Sơn

(LĐTĐ) Về với Kim Sơn những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, người dân phấn khởi khi quê hương đã trở thành một miền quê đáng sống, vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thị xã Sơn Tây.
Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt ra sao?

Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt ra sao?

(LĐTĐ) Tình trạng người tham gia giao thông vi phạm không đội mũ bảo hiểm không phải mới, nhưng thời điểm nào xuất hiện trên truyền thông cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Thực tế, đội mũ bảo hiểm là quy định bắt buộc đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe máy điện, nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra.

Tin khác

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô. Trước mắt là tập trung cải cách hành chính, hướng tới xây dựng hệ giá trị cốt lõi theo phương châm: “Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”.
Xem thêm
Phiên bản di động