M
09/10/2020 18:03

Hiện đại hóa nền hành chính phục vụ

(LĐTĐ) Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật, từng bước hiện đại hóa nền hành chính phục vụ, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Hình thành nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp Hướng đến nền hành chính phục vụ Hướng tới nền hành chính phục vụ

Gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính

Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” đề ra mục tiêu “Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác”.

Nhiệm vụ trọng tâm gắn với 6 nội dung cải cách hành chính (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính).

Hiện đại hóa nền hành chính phục vụ
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội. Ảnh: Cao Tiến

Sau 5 năm triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình cơ bản đã hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu về đích sớm, vượt kế hoạch; hoàn thành 11/15 chỉ tiêu; 4/15 chỉ tiêu ước hoàn thành vào năm 2020; hoàn thành 30/33 đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Kết quả nổi bật là thành phố hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại 23 sở và cơ quan tương đương. Sau sắp xếp, thành phố giảm được 1 cơ quan hành chính ngang sở, giảm 65 phòng; giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng. Thành phố cũng đã sắp xếp và triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; số đơn vị giảm từ 401 xuống còn 280; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2019, thành phố thực hiện đơn giản hóa 261 thủ tục hành chính, tiết kiệm 201,5 tỷ đồng. Việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính được Hà Nội đẩy mạnh thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nổi bật là quy chế phối hợp liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; quy chế phối hợp liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; quy chế phối hợp liên thông giải quyết chế độ hỏa táng…

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, nếu như trước đây, gia đình có người tử tuất phải 2 lần đến cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục nhận chế độ, rất mất thời gian thì nay mọi công việc đều được thực hiện ở nơi thực hiện hỏa táng. Thống kê đến nay, đã giúp người dân tiết kiệm được hơn 5,2 tỷ đồng qua việc giảm bớt thủ tục, thời gian đi lại…

Một kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 24/10/2018, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố đi vào vận hành.

Tính đến nay, toàn thành phố có 1.671 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt tỷ lệ 100%). Lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, các dịch vụ thuế điện tử được triển khai đồng bộ tạo điều kiện tối đa, giảm chi phí cho người nộp thuế, tỷ lệ nộp thuế điện tử đã đạt 95%.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi (dân cư, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm,...) và chuyên ngành (giáo dục, y tế, giao thông, lao động, tư pháp); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung ứng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với những nỗ lực đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn thành phố trung bình hằng năm đạt 98%.

Tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, mục tiêu cao nhất của cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Cũng vì thế, từ năm 2016 đến nay, hàng năm Hà Nội đều tiến hành khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Kết quả năm 2016, thành phố tiến hành khảo sát, đo lường mức độ hài lòng đối với 4 lĩnh vực (lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo trợ xã hội, người có công), chỉ số hài lòng chung là 77%. Năm 2017, đo lường đối với 3 lĩnh vực (an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; cấp đổi Giấy phép lái xe), chỉ số hài lòng chung là 82%. Năm 2018, đo lường với 4 lĩnh vực (đăng ký kinh doanh, khám chữa bệnh, cấp phép xây dựng; tiêu chuẩn đo lường chất lượng), chỉ số hài lòng chung là 80%. Năm 2019 và 2020, thành phố triển khai đo chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của 20 sở/ngành, 30 quận/huyện/thị xã và chỉ số hài lòng ở một số lĩnh vực trọng điểm đều đạt trên 80%.

Đáng chú ý, có nhiều đơn vị còn sáng tạo triển khai các hình thức tương tác giữa chính quyền với người dân. Điển hình là quận Cầu Giấy đã sử dụng lợi thế của mạng xã hội, lập 3 tài khoản “Quận Cầu Giấy - Thủ đô Hà Nội”, “Vì quận Cầu Giấy xanh - sạch - đẹp”, “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”. Qua theo dõi, người dân truy cập rất đông và cũng đóng góp các ý kiến, phản ánh, qua đó, quận Cầu Giấy kịp thời giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, những kết quả đạt được qua triển khai, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU đã góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố qua các năm và có sự chuyển biến rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ. Cụ thể là trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 7 bậc so với năm 2015, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với năm 2015 và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt 80,09%, về đích sớm 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy nhấn mạnh, những kết quả trên đã góp phần đưa các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố cải thiện qua các năm và có sự chuyển biến rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ. Dù vậy, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cơ quan, lĩnh vực còn chưa quyết liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị về công tác cải cách hành chính còn hạn chế. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh - PAPI của thành phố vẫn đang đứng ở vị trí thấp. Tiến độ triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố nhìn chung còn chậm...

Trước thực tế đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, giai đoạn tới đây, Hà Nội sẽ phải tập trung giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc mới, việc khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn. Cải cách hành chính tiếp tục được thành phố xác định là khâu đột phá, nhưng sẽ có sự thay đổi căn bản về chất và nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, công tác này cần phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, nhất là gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại và thành phố thông minh./.

Hoàng Phúc

Nguồn :