M
12/07/2020 17:47

Thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ:

Hằng năm, Hà Nội hoàn thành 100% chỉ tiêu dự toán được giao

(LĐTĐ) Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ  của Tổng Liên đoàn về thu nộp kinh phí tiết giảm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và các Công đoàn cấp trên cơ sở đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc thực hiện. Kết quả, hàng năm, LĐLĐ Thành phố đều hoàn thành 100% chỉ tiêu dự toán được giao  trích nộp về Tổng LĐLĐ Việt Nam và sau 3 năm thực hiện, toàn thành phố thu được 98,6 tỉ đồng.    

Phát động phong trào tiết kiệm trong hệ thống công đoàn, dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên
Tổng Liên đoàn lấy ý kiến vào Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
Tổng Liên đoàn - Agribank phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Một trong những nội dung của Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 10 mở rộng vừa diễn ra mới đây là sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo đó, trong 4 năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quán triệt Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Công văn số 217/HD-TLĐ ngày 22/02/2017 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện NQ 9C/NQ-TLĐ đến các cấp Công đoàn. Thường trực LĐLĐ Thành phố kịp thời chỉ đạo triển khai Nghị quyết đến các cấp Công đoàn. Hằng năm, LĐLĐ Thành phố đều rà soát, hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh, bổ sung, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện.

Từ năm 2017 đến nay, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán và đưa chỉ tiêu cụ thể vào báo cáo; thông báo giao dự toán thu chi tài chính Công đoàn hằng năm cho các đơn vị cấp dưới; kết hợp đôn đốc và định kỳ báo cáo để nắm bắt kết quả theo tiến độ; kịp thời tham mưu Thường trực trong công tác chỉ đạo thực hiện; đánh giá kết quả gắn với bình xét thi đua cuối năm.

2943 khen thyyng9c
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 9c của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Kết quả, hàng năm 100% các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc nộp kinh phí đầy đủ về LĐLĐ Thành phố. LĐLĐ Thành phố hoàn thành 100% nộp Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Dự toán được giao và nộp bổ sung sau khi quyết toán được phê duyệt. Ghi nhận kết quả đạt được, LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, theo LĐLĐ Thành phố, ở cấp cơ sở, kết quả thu tiết giảm 10% chi hành chính và hoạt động phong trào chưa đạt yêu cầu, đặc biệt thu nộp tiết giảm ở khu vưc sản xuất kinh doanh vẫn dừng ở mức thấp. Công đoàn cấp trên theo dõi chỉ tiêu giao nộp theo dự toán, đôn đốc nộp theo quyết toán đối với Công đoàn cơ sở rất khó khăn, thực hiện không khả thi.

Xác định thực hiện tiết giảm và nộp theo Nghị quyết là trách nhiệm của Công đoàn cấp dưới đối với Công đoàn cấp trên và Tổng Liên đoàn. Vì vậy, số kinh phí còn thiếu, chưa thu được, Công đoàn cấp trên cơ sở và LĐLĐ Thành phố phải sử dụng tích lũy nộp bù cho công đoàn cơ sở 3 năm với số tiền 29,295 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng số đã nộp.

Từ thực tế trên, LĐLĐ thành phố Hà Nội đề xuất, sau khi tổng kết đánh giá, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nghiên cứu ban hành cơ chế tạo nguồn lực tài chính, kinh phí đầu tư thiết chế công đoàn từ nguồn thu; không tiết giảm từ nguồn chi. Đối tượng thực hiện chỉ nên áp dụng ở công đoàn cấp trên cơ sở, không thực hiện ở cấp công đoàn cơ sở.

Phạm Diệp

Nguồn :