M
04/07/2020 19:42

Phát động phong trào tiết kiệm trong hệ thống công đoàn, dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên

Ngày 4/7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ sáu khóa XII đã bế mạc. Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống công đoàn để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.    

Kiến nghị cho lao động nghỉ việc, giãn việc vì Covid vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc
Kiến nghị không thu thuế thu nhập cá nhân 10% với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động
Tập trung bàn các giải pháp chăm lo, đại diện bảo vệ người lao động

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, qua thảo luận, Hội nghị đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”.

Đây là chương trình dự kiến tác động đến toàn hệ thống, nhất là trong bối cảnh có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ra đời đòi hỏi các cấp công đoàn phải triển khai chương trình quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt phát huy mặt tích cực của công tác truyền thông, hạn chế mặt tiêu cực, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, người lao động và sự hỗ trợ của toàn xã hội để xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh.

5032 ct nyk
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

Với các nội dung, tờ trình còn lại, hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhất trí để tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, việc duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn trực tiếp gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ người lao động về việc làm, thu nhập, có thể phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động, nhất là vào dịp cuối năm.

Do vậy, để hoàn thành được "mục tiêu kép" - đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động và tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch, cũng như chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung vào 4 nội dung chủ yếu, trước tiên là đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tập trung củng cố các công đoàn cơ sở còn yếu.

Các cấp công đoàn chủ động rà soát cắt giảm, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết; phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các công đoàn ngành, địa phương.

5210 hn yct
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ sáu khóa XII. Ảnh: Đ.Hải

Về nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện gói hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tham gia giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ theo quy định; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, đánh giá chính xác tình hình mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới.

Đồng thời, cần tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2020. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền cùng cấp dự báo, đánh giá tình hình và có các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động. Tập trung cho công tác thương lượng, đối thoại để giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách với người lao động.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quán triệt thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Hội nghị; nghiên cứu thảo luận và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ, gồm bầu cử, bổ sung ủy viên ban chấp hành, tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch và quy hoạch các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch quản lý nhiệm kỳ 2028-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng tại Hội nghị, đại diện một số Liên đoàn Lao động địa phương và Công đoàn ngành Trung ương đã tham luận, làm rõ thêm về kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động, nhất là Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lượng nòng cốt để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống công đoàn để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường quản lý công tác thu, chi tài chính công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc quản lý tài chính, tài sản và thu, chi tài chính công đoàn.

Bảo Duy

Nguồn :