M
02/03/2021 20:36

Hà Nội thúc tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đề xuất kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Thành phố giao Sở Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội chủ trì xây dựng, trình đồ án quy hoạch, phù hợp với tính chất, hiện trạng từng khu chung cư cũ.

Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ Hà Nội trong việc xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung Hà Nội nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm Hà Nội: Rà soát, đảm bảo an toàn tại các tòa nhà chung cư cũ nguy hiểm

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có gần 1.500 chung cư cũ quy mô từ 2 đến 5 tầng, phân bố chủ yếu tại 4 quận nội đô. Đến nay, sau 10 năm thành phố đưa ra chương trình cải tạo mới chỉ có 14 chung cư cũ được xây dựng đưa vào sử dụng, chiếm chưa tới 1%. Có 4 khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D đang tổ chức di dời nhưng chưa có phương án xây dựng lại.

Ngoài ra, Hà Nội hiện còn có 306 chung cư cũ độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Các chung cư cũ chủ yếu tập trung tại khu vực 4 quận nội thành cũ, phần lớn đã xuống cấp, hết niên hạn sử dụng. Tổng hợp các văn bản giao nhiệm vụ đến nay, Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao các nhà đầu tư thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại 30 khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo tới các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư tạm dừng thực hiện và bàn giao hồ sơ các ý tưởng nghiên cứu cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp nhận, kế thừa những nội dung phù hợp.

Hà Nội thúc tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Hiện trên địa bàn thành phố có gần 1.500 chung cư cũ quy mô từ 2 đến 5 tầng, phân bố chủ yếu tại 4 quận nội đô.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận đề xuất kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, cùng với mô hình đầu tư, biện pháp, phương thức đầu tư phù hợp với tính chất, hiện trạng từng khu chung cư cũ.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu định hướng giải pháp quy hoạch theo ba mô hình cấp độ: lập đồ án quy hoạch chi tiết đối với các khu chung cư cũ, lập đồ án tổng mặt bằng đối với nhóm chung cư cũ và lập đồ án tổng mặt bằng nhà đơn lẻ cùng với đề án nghiên cứu phương thức thu gom tái định cư tại chỗ đối với các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo định hướng giải pháp nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo ba mô hình nêu trên nhằm phát huy tối đa quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi của dự án; đồng thời bố trí tạm tư, tái định cư hợp lý. Các quy hoạch chi tiết có tính chất cải tạo tái thiết đô thị và thực hiện tổng thể cho toàn khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp chung cư cũ độc lập trên địa bàn, khu vực.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, lập danh mục phân loại để lập kế hoạch xây dựng, cải tạo lại. Sở Xây dựng cùng Tổ chuyên gia của thành phố nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các chung cư nguy hiểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tái thiết, phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua đề án này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất Quốc hội có nghị quyết riêng về công tác này cho thành phố Hà Nội.

Anh Tuấn

Nguồn :