M
12/11/2020 21:57

Hà Nội nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm

Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox như: kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ...

Hà Nội: Chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31 Phân công Trưởng Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Cụ thể thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III năm 2020; để phát huy tiềm lực, lợi thế của Thành phố trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 02/11/2020 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cụ thể như sau:

Hoàn thành xây dựng 10 Chương trình công tác nhiệm kỳ 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Tập trung triển khai thực hiện 02 Nghị quyết của Quốc hội: về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox như: kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ... Triển khai Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hà Nội nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm
Hà Nội nghiên cứu phát triển kinh tế đêm

Tập trung hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên triển khai lập 24 quy hoạch phân khu còn lại tại các đô thị vệ tinh, nhất là đô thị vệ tinh Hòa Lạc; quy hoạch các quận nội đô; quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai và Phú Xuyên. Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc xây dựng và ban hành 34 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo kế hoạch.

Cùng với đó Thành phố chỉ đạo hoạt động hiệu quả 06 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Thành phố về kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài. Rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố; điều hòa, điều chỉnh chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2020. Rà soát cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tới từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ quỹ đất trên địa bàn để đề xuất phương án tổng thể khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, báo cáo tiến độ để xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, không có khả năng triển khai. Rà soát tiến độ các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được ký biên bản ghi nhớ hoặc trao chủ trương đầu tư để hỗ trợ thủ tục, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, tập trung các dự án đã được trao tại các hội nghị xúc tiến đầu tư.

Xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình lớn về kích cầu tiêu dùng nội địa. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về tiếp cận tín dụng, thuế, hải quan, thanh toán… Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc và quan tâm giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp đã được duyệt.

Ngoài ra Thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tập trung giải quyết khó khăn về con giống, thức ăn chăn nuôi để đẩy mạnh tái đàn lợn, hoàn thành mục tiêu đạt 1,8 triệu con vào cuối năm 2020. Rà soát cung cầu để có giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phầm thay thế thịt lợn dịp cuối năm. Chỉ đạo gieo cấy hết diện tích 45.000 ha vụ đông.

Hà Nội nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm

Hà Nội cũng đặt mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đặc biệt Thành phố đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông và xử lý môi trường. Đảm bảo tốt giao thông, giảm từ 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt; không để ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút. Đảm bảo công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; duy trì tốt các dịch vụ đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị: cung cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc… Đôn đốc tiến độ hạ ngầm đảm bảo hoàn trả mặt bằng kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa và dịp lễ lớn cuối năm. Rà soát hiệu quả vận hành Khu liên cơ quan Võ Chí Công.

Kiểm tra, rà soát củng cố hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Xây dựng quy định cụ thể hóa quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn để giao đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Quản lý tốt các bến, bãi khai thác cát, sỏi; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 điểm mỏ đã được duyệt.

Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo hoàn thành mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 104 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm tra, đánh giá đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, lao động, việc làm… Rà soát, đánh giá đúng thực chất các chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm soát dịch bệnh chuyển mùa, không để bùng phát. Tăng cường kiểm nghiệm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện…

Bên cạnh đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ XIII gắn với đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của Thủ đô, đất nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn không đúng quy định. Hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tạo điều kiện tập trung sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát chức năng nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm; cải thiện các chỉ tiêu thành phần các chỉ số SIPAS, PAPI.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện tập trung đông người tiềm ẩn mất an ninh, trật tự, đặc biệt tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng thuộc danh sách theo dõi của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy. Phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống. Đảm bảo tốt công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức hiệu quả các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm môi trường... Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm việc phòng chống cháy nổ.

Xây dựng các hoạt động đối ngoại với các tỉnh, Thành phố và quốc tế phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 để thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là khoa học - công nghệ, đầu tư, thương mại. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện cơ chế, chính sách của Thành phố. Tăng cường phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện tốt phòng chống dịch và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

TV

Nguồn :