M
29/04/2021 10:19

Đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân Thủ đô lớn mạnh

(LĐTĐ) Xác định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo toàn diện, nỗ lực triển khai các chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết 20-NQ/TƯ ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vào cuộc sống. Qua đó, đội ngũ công nhân Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chỉ thị 05/CT-TW góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô vững mạnh Xây dựng đội ngũ "công nhân áo xanh" để đáp ứng thời kỳ phát triển mới Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao

Nguồn “của cải vô giá” của doanh nghiệp và Thành phố

Do số doanh nghiệp tăng mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng công nhân lao động Thủ đô những năm gần đây tăng lên đáng kể. Không chỉ lớn mạnh về số lượng, lực lượng công nhân lao động Thủ đô cũng ngày càng phát triển về chất lượng. Công nhân lao động hiện đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, được sự quan tâm chăm lo của các cấp, ngành, nhất là tổ chức Công đoàn, trình độ học vấn, tay nghề, tinh thần làm chủ, ý thức tác phong của công nhân lao động từng bước được nâng lên. Nhìn chung, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, tinh thần yêu nước, tư tưởng ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân Thủ đô lớn mạnh
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa thăm, động viên, nắm tình hình công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công nhân lao động Thủ đô, nhất là lực lượng công nhân trẻ luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, năng động, ham học hỏi, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế...

Thế mạnh này giúp đội ngũ công nhân ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển Thủ đô, đất nước, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đối với Hà Nội, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song những năm gần đây, nền kinh tế của Thủ đô vẫn đạt mức tăng trưởng khá, GDP năm sau luôn cao hơn năm trước, an sinh, xã hội được cải thiện, diện mạo của Thủ đô ngày càng đổi mới, xứng đáng là địa phương đầu tàu của cả nước. Thành quả đó có sự đóng góp chủ lực của đội ngũ công nhân viên chức lao động, nhất là lực lượng công nhân lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Đóng góp của công nhân viên chức lao động Thủ đô với Thành phố thể hiện rõ nét nhất trong lao động sản xuất, công tác. Những năm qua, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn; sự tuyên truyền, vận động, phát động của tổ chức Công đoàn, công nhân ở khắp các đơn vị cơ sở, nhất là công nhân lao động trong các công trường, nhà máy, xí nghiệp, các phân xưởng sản xuất trên địa bàn Thủ đô đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, phấn đấu trở thành công nhân giỏi, thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi, cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn thời khủng hoảng kinh tế.

Công nhân viên chức lao động Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất và công tác. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động Thành phố, trong giai đoạn 2015- 2020, công nhân viên chức lao động Thủ đô đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở; 320 cá nhân được công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

Trong đó, có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh những giá trị làm lợi cụ thể bằng vật chất, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô cũng đã góp phần tích cực giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh thời kỳ hội nhập đồng thời trở thành động lực động viên, cổ vũ công nhân viên chức lao động tích cực lao động sản xuất, nghiên cứu sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước.

Qua rèn đức, luyện tài, mỗi năm, có hàng chục ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành công nhân giỏi, gương sáng kiến sáng tạo các cấp. Cũng theo thống kê của Liên đoàn Lao động Thành phố, trong giai đoạn 2015- 2020, toàn Thành phố có trên 243.500 công nhân giỏi được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 8.755 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi cấp trên cơ sở”, 535 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trong năm 2021 này, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục công nhận, tổ chức biểu dương, khen thưởng 100 Công nhân giỏi Thủ đô. Nhiều Công nhân lao động giỏi đã đạt các giải cao tại Hội thi tay nghề Thành phố, khu vực và quốc tế. Đây chính là “nguồn của cải” vô giá đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và toàn Thành phố.

Thành phố chăm lo toàn diện

Xác định vai trò tiên phong, nòng cốt và trân trọng những đóng góp của đội ngũ công nhân, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các cấp ngành từ Trung ương tới Thành phố đã có rất nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân, người lao động. Đường lối xây dựng giai cấp công nhân được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW (ngày 28/1/2008) về xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tạo thêm điểm tựa để lực lượng công nhân lao động phát triển và khẳng định vị thế của mình.

Đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân Thủ đô lớn mạnh
Công nhân lao động thao tác trên dây chuyền công nghệ hiện đại.

Tại Hà Nội, ngay khi có Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 32-CT/TU ngày 4/4/2008 "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước". Thực hiện Chương trình hành động số 32 của Thành ủy, các cấp, các ngành Thành phố đã xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều đề án, dự án nhằm bồi dưỡng, đào tạo và chăm lo cho công nhân lao động.

Theo đó, Thành phố đã quan tâm và có nhiều chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ công nhân lao động như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động các khu công nghiệp tập trung, quan tâm các dịch vụ xã hội và chính sách an sinh cho người lao động có thu nhập thấp...

Thành phố đã tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp cũng được các ngành chức năng của Thành phố triển khai quyết liệt, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Qua kiểm tra tại các doanh nghiệp, các ngành chức năng của Thành phố truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động. Thành phố cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thành phố và tổ công tác liên ngành giải quyết kịp thời các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích tập thể cho công nhân lao động.

Đặc biệt hằng năm, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất, thông qua đó đã có nhiều hình thức, biện pháp chỉ đạo nhằm giải quyết kiến nghị chính đáng của công nhân lao động.

Các ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp trả lời và có hướng giải quyết ngay tại hội nghị. Sau đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện liên quan triển khai thực hiện các đề xuất của công nhân lao động.

Thông qua đối thoại, hiện nay, nhiều dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động, trường mầm non dành cho con công nhân đang được xây dựng và đưa vào sử dụng. Đường giao thông, đèn chiếu sáng được quy hoạch, bổ sung trong các khu công nghiệp; cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp được cải tạo khang trang, sạch đẹp; công nhân nhiều khu trọ được sử dụng wifi miễn phí… từ đó cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động.

Công đoàn sát sao, đồng hành

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, cùng với các cấp ngành và Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng xác định rõ vai trò đại diện của mình, luôn quan tâm, chú trọng, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ, chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, trong đó có lực lượng công nhân lao động trực tiếp.

Trong giai đoạn 2015- 2020, toàn Thành phố có trên 243.500 công nhân giỏi được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 8.755 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi cấp trên cơ sở”, 535 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Trong năm 2021 này, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục công nhận, tổ chức biểu dương, khen thưởng 100 Công nhân giỏi Thủ đô. Nhiều Công nhân lao động giỏi đã đạt các giải cao tại Hội thi tay nghề Thành phố, khu vực và quốc tế. Đây chính là “nguồn của cải” vô giá đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và toàn Thành phố.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động hàng năm. Cùng với đó, Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” cũng được Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.

Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã có những nội dung cao hơn so với quy định của pháp luật, có lợi cho người lao động. Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở cũng phối hợp tổ chức đối thoại giữa công đoàn - người sử dụng lao động (hoặc chính quyền) – người lao động để nắm diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký kết nhiều chương trình phối hợp công tác với các cấp, ngành chăm lo cho công nhân viên chức lao động đồng thời chủ động tham gia các chương trình kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp, tích cực phát huy vai trò của Công đoàn trong khởi kiện doanh nghiệp vi phạm việc trích đóng kinh phí công đoàn nợ đọng bảo hiểm xã hội v.v…

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân viên chức là hoạt động xuyên suốt của tổ chức Công đoàn nhưng trong nhiều năm qua, các hoạt động này được dấy lên thành cao trào vào Tháng Công nhân và Tết Nguyên đán hàng năm.

Trong Tháng Công nhân hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú hướng về người lao động với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có “Phúc lợi được đảm bảo, quyền lợi được tốt hơn”, còn mỗi dịp Tết Nguyên đán tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đảm bảo tất cả công nhân viên chức lao động đều có Tết đầm ấm, đủ đầy.

Có thể nói những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua đã góp phần cùng Thành phố chăm lo đáng kể cho lực lượng công nhân, qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn với chính quyền, xã hội và người lao động.

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn Thủ đô còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào đã động viên công nhân, lao động nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa nhìn nhận, mặc dù các cấp ngành, tổ chức Công đoàn đã quan tâm, chăm lo toàn diện cho lực lượng công nhân, nhưng trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, việc thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, trong đó có công nhân lao động vẫn là nhiệm vụ tiên quyết của tổ chức công đoàn để khẳng định vai trò, vị thế của mình và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho biết, để chăm lo tốt hơn cho công nhân, người lao động, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ bám sát, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp liên quan tới công nhân, Công đoàn.

Trong đó Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức Công đoàn có phát triển vững mạnh, cán bộ Công đoàn cơ sở có tâm huyết, bản lĩnh, trình độ vững vàng thì việc chăm lo, bảo vệ công nhân, người lao động mới có thể được thực hiện tốt.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, sát cơ sở, người lao động; chú trọng chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động để khẳng định và ngày càng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

“Trước mắt, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2021 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động để công nhân lao động được thụ hưởng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn cũng như toàn xã hội và sẽ lan tỏa tinh thần này xuyên suốt cả năm để công nhân không chỉ vui trong một tháng, mà sẽ có một đời sống vật chất đủ đầy, tinh thần phấn khởi, có môi trường sống, làm việc an toàn bền vững…Đó là mục tiêu mà tổ chức Công đoàn hướng tới”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh./.

Phạm Diệp

Nguồn :