M
29/09/2020 10:06

Đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Với quyết tâm đồng hành thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Y tế Hà Nội vừa ký Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu thành phố giao Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội

Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Hà Nội có địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, ngày càng tăng, nơi tập trung nhiều bệnh viện đầu ngành của cả nước với trang thiết bị hiện đại, đa dạng các loại hình cơ sở khám chữa bệnh, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Sở Y tế đã ký Chương trình phối hợp, kế hoạch, hướng dẫn liên ngành, phối hợp chặt chẽ và đạt được kết quả cụ thể như đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng và tăng nhanh tỷ lệ bao phủ.

Đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Y tế Hà Nội ký Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thống kê, năm 1995 chỉ có 552 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế; đến năm 2020 số người tham gia bảo hiểm y tế trên 7 triệu người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số (tăng 12,7 lần so với năm 1995). Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm. Năm 1995 có 1,6 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đến năm 2020 ước trên 12 triệu lượt khám chữa bệnh (tăng 7,5 lần so với năm 1995). Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng phạm vi hưởng.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Nguyễn Đức Hòa, việc ký Quy chế phối hợp rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và là cơ sở để Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố quyết tâm đồng hành thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Đánh giá về chương trình phối hợp giữa hai bên, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Những năm vừa qua, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở chuyên môn tạo điều kiện cho người khám chữa bệnh và thực hiện đúng quy định về chuyên môn, dịch vụ; cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh đến khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám, làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng như thanh toán viện phí…

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cải cách hành chính trong khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn; kịp thời đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách bảo hiểm y tế và chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế.”

Hướng tới hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Theo Quy chế phối hợp vừa ký kết, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ chủ động phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thống nhất ý kiến hoặc phối hợp tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành liên quan đối với các văn bản chính sách bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế hoặc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hai bên sẽ phối hợp đánh giá kết quả thực hiện bảo hiểm y tế và các tồn tại, khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội làm căn cứ để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách bảo hiểm y tế. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế trong đó xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, tăng cường phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Hằng năm, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 1- 2lần; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Đề án “Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế… Phối hợp đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Ghi nhận thời gian qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chính sách bảo hiểm y tế đã nâng lên rõ rệt, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế các năm đều vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân Thành phố giao; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng; chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện; việc cung ứng thuốc và vật tư y tế cho các bệnh viện đảm bảo; công tác giám định bảo hiểm y tế đổi mới, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời hơn...

“Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định. Đồng thời kỳ vọng, sau khi ký quy chế phối hợp, hai ngành sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ chặt chẽ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cũng hiệu quả hơn./.

B.Duy

Nguồn :