M
03/08/2020 15:09

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tiến hành phiên trù bị

(LĐTĐ) Chiều 3/8, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham gia của 262 đại biểu chính thức đại diện cho 8.875 đảng viên, thuộc 68 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.    

Tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và chính quyền
Hà Nội lấy ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo Báo cáo chính trị

Tới dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2015-2020, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (1945-2020), 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng, quán triệt một số nội dung cần lưu ý tại Đại hội…

Cũng trong phiên trù bị, các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo tổng hợp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối; gợi ý thảo luận văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII làm việc trong 2 ngày (từ ngày 3 đến 4/8). Phiên chính thức bắt đầu vào sáng mai, ngày 4/8.

P.Ngân

Nguồn :