M
01/08/2020 18:19

Tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và chính quyền

(LĐTĐ) Sáng 01/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức; tham dự có 180 đại biểu đại diện cho 1.142 đảng viên của 87 chi, đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Cần tính đến việc xây thêm sân bay quốc tế ở phía Nam Hà Nội
Tập trung giải quyết các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm
Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận

Trình bày báo cáo chính trị, ông Lê Quang Long, Phó Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới, song thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hà Nội vẫn đạt hơn 1,9 tỷ USD, bằng chỉ tiêu đề ra, tăng 32% so với giai đoạn 2011-2015. Giá trị doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách... đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cũng 5 năm qua, các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút thêm gần 21.000 lao động tới làm việc.

1230 3h5a6444jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã thành lập mới 53 tổ chức Đảng, tăng 70,2% so với đầu nhiệm kỳ về số lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 517 đảng viên mới, đạt 103,3% kế hoạch.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với đó là xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực chăm lo, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển thuận lợi, ổn định và bền vững, bảo đảm hài hòa mối quan hệ lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động; chú trọng xây dựng hạ tầng xã hội và làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Chỉ đạo một số nội dung cụ thể, ông Đào Đức Toàn cho rằng, trước mắt, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Đảng ủy đến cơ sở, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế.

1240 image gallery 2
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới

Ông Đào Đức Toàn yêu cầu Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trước hết thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố; cần chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ách tắc, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất cũng như hoạch định chiến lược phát triển nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức, nội dung, hoạt động có chất lượng và hiệu quả thiết thực, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội…

Tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc - Lê Kiên

Nguồn :