Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Qua đánh giá, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các đơn vị Cụm thi đua số 7 đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tập trung các giải pháp ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố: Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023 Sôi nổi Hội diễn văn nghệ tại Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội

Khẳng định vai trò Công đoàn trên các mặt công tác

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Hoàng Trung. Ngoài ra còn có đại diện các Ban của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Cụm thi đua số 7…

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung đã phác họa cơ bản tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7; đồng thời nhấn mạnh hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã góp phần tạo động lực thúc đẩy động viên đoàn viên Công đoàn và người lao động các đơn vị khắc phục khó khăn trong công tác, sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác; góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, ngành và Thành phố.

Cũng tại Hội nghị, bà Đỗ Tuệ Tâm - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Cụm Phó Cụm thi đua số 7 đã thông tin sơ lược những kết quả Cụm đạt được trong thời gian qua. Theo bà Đỗ Tuệ Tâm, Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội với 6 thành viên gồm tổ chức Công đoàn của các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực như vận tải công cộng, xây dựng, bất động sản, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất.

Đây là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước. Các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 7 hiện quản lý 447 Công đoàn cơ sở với 152.000 đoàn viên Công đoàn. Năm 2023, Cụm thi đua số 7 và các đơn vị thành viên tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, cấp ủy cùng cấp vượt qua khó khăn chung của tình hình kinh tế đất nước và Thủ đô, thực hiện tốt chăm lo đời sống, động viên cán bộ, CNVLĐ phấn đấu lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Thành phố giao.

Tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động cơ bản vẫn được duy trì ổn định, các đơn vị vẫn duy trì việc trả lương, thưởng những khó khăn đã được hạn chế ở mức thấp nhất; quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các cấp Công đoàn trong Cụm Thi đua số 7, đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng, kiểm tra, giám sát các quy chế, quy định, chế độ chính sách, an toàn lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng đến việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Các cấp Công đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giao ban, liên lạc với các Công đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống việc làm của người lao động qua đó đề ra các biện pháp phối hợp giải quyết.

Cụ thể, tại Công đoàn Transerco, các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và thông qua Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng và cập nhật đầy đủ các quy định mới theo Nghị định 145/2020-NĐ/CP của Chính phủ, trong đó nhiều Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn xây dựng các quy chế có lợi cho người lao động. Thông qua Hội nghị người lao động đã có nhiều ý kiến tham gia của công nhân lao động về việc sửa đổi nội dung của nội quy, quy chế đơn vị, về xây dựng thang, bảng lương mới.

Qua thống kê, đến hết tháng 3/2023 đã có 21/21 đơn vị đã tổ chức Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại định ít nhất một lần giữa đại diện người lao động với người sử dụng lao động, bàn các biện pháp tăng hiệu quả trong kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp, tham gia vào việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt với người lao động nữ.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 phát biểu tại Hội nghị.

Với Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, tính đến 31/10/2023, số lượng các đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại năm 2023 đạt 100% (16/16 đơn vị đã tổ chức). Đã có 3/16 đơn vị ký mới hoặc chỉnh sửa Thỏa ước lao động tập thể; 13/16 thực hiện tốt các nội dung Thỏa ước lao động tập thể vẫn còn hiệu lực đã được ký kết.

Với Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã có 16/17 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động thông qua thỏa ước lao động tập thể, các đơn vị có từ 51% vốn Nhà nước trở lên duy trì bầu Ban Thanh tra nhân dân theo qui định. Các đơn vị thuộc Công đoàn Tổng công ty, đặc biệt đơn vị có vốn nước ngoài đã duy trì tổ chức đối thoại giữa đại diện người lao động với người sử dụng lao động, bản các biện pháp tăng hiệu quả trong kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp, tham gia vào việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt với người lao động nữ.

Với Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, năm 2023 có 18/23 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Đến nay đã có 28 đơn vị ký kết được Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản thiết thực, có lợi hơn cho người lao động như quy định về bữa ăn ca, hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, các khoản phúc lợi...

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả với trọng tâm hướng về cơ sở và người lao động.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Đại diện các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị.

Với Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị, năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty đã có 18/19 doanh nghiệp trực thuộc có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động; 18/19 đơn vị trực thuộc đã ký Thỏa ước Lao động tập thể; 19/19 đơn vị xây dựng quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chủ động phối hợp với Ban quản lý xây dựng văn bản chỉ đạo hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị Người lao động năm 2023. Đồng thời, xây dựng văn bản đôn đốc tiến độ thời gian tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết quả, Hội nghị cán bộ công chức viên chức đạt 100%, Hội nghị Người lao động đạt 70%. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và chấm điểm gửi về LĐLĐ Thành phố, kết quả đã có 78/97 bản Thỏa ước, đạt 80% chỉ tiêu Thành phố giao.

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố năm 2023 cho thấy, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở để tổ chức các hoạt động Công đoàn và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Nhờ vậy, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội nêu đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Các cấp Công đoàn trong Cụm Thi đua số 7 đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng, kiểm tra, giám sát các quy chế, quy định, chế độ chính sách, an toàn lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 cũng tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Các cấp Công đoàn trong Cụm cũng chú trọng tập trung triển khai và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục đưa các phong trào thi đua vào chiều sâu

Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 cho biết, thời gian tới các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; xây dựng, ban hành Chương trình hành động và các chương kế hoạch... cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên và người lao động, trọng tâm là tiền lương. Chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động Công đoàn cho phù hợp với từng đơn vị để thực thi các chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi người lao động và hoạt động Công đoàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Nhất là chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năng cao năng xuất lao động.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng và ban hành Kế hoạch để thực hiện trong giai đoạn mới. Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tham gia phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được của từng đơn vị trong việc triển khai phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Theo đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, trong bối cảnh chưa kiện toàn đủ cán bộ chuyên trách Công đoàn bởi vậy Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phải xử lý một khối lượng công việc lớn. Ngoài ra, theo đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội hiện công tác tuyên truyền và thành lập Công đoàn cơ sở, tổ chức xây dựng Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị… gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đơn vị vẫn nỗ lực vượt khó, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ bài bản, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 chia sẻ, với tính chất ngành nghề của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động đặc biệt quan trọng. Với Transerco, hiện bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai đảm bảo tốt đời sống người lao động thì Transerco còn triển khai tốt các hội thi mang đặc thù ngành nghề, phát động các đợt thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động. “Đây là điểm mới Transerco thường xuyên triển khai và nhận được nhiều kết quả tích cực…”, ông Vũ Hữu Tuyến nhấn mạnh.

Bên cạnh những ý kiến đóng góp, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và những đề xuất, kiến nghị với các Ban LĐLĐ Thành phố.

Trước những kiến nghị của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7, đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị. Đặc biệt, đại diện các Ban cũng hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổng kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội
Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp là rất lớn, tuy nhiên trong báo cáo tổng kết vẫn chưa có nhiều số liệu thể hiện rõ nét điều này, đây là sự thiệt thòi và cần phải bổ sung và làm rõ hơn.

Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Trung cũng nhấn mạnh sự động viên khen thưởng từ phía LĐLĐ Thành phố góp phần động viên lớn đến các đơn vị cũng như người lao động. Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, cán bộ hoạt động trong công tác Công đoàn phần lớn là kiêm nhiệm, bởi vậy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung cũng hi vọng LĐLĐ thành phố có sự chia sẻ nhiều hơn với hoạt động Cụm thi đua số 7.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã đạt được trong năm 2023. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết của các đơn vị trong Cụm. Ngoài ra, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng ghi nhận trong năm 2023, các đơn vị đã tổ chức Đại hội thành công, trong quá trình phát động thi đua các đơn vị đều nêu cao tinh thần phấn đấu, nỗ lực vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh việc tham quan mô hình tiêu biểu, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm; nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện tại; xây dựng tổ chức, quản lý đoàn viên, phát triển Công đoàn cơ sở để tạo động lực thi đua. Các đơn vị phải có giải pháp phù hợp cho từng đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Các đơn vị Công đoàn trong Cụm cũng đẩy mạnh việc quan tâm đến tâm tư đoàn viên, người lao động; chú trọng đến hoạt động chuyển đổi số, thu chi tài chính, cập nhật phần mềm… Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã bình xét, xếp loại thi đua năm 2023; đồng thời, bầu Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 và Cụm phó là Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm, lực lượng chức năng tích cực ra quân xử lý vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện, nơi đang diễn ra các hoạt động lễ hội đầu năm.
Mùa bàng thay lá

Mùa bàng thay lá

(LĐTĐ) Những con phố trong ngày ra Giêng đang thay lớp áo mới trên từng cây bàng. Mới ngày nào cây phủ đầy sắc đỏ, nay kết thúc đời lá. Rồi cái nắng vừa đủ ấm của xuân đến đã ươm những nách chồi non, thắp lên giữa nền trời xanh mây trắng.
Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 1.968 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 988 triệu đồng.
Giá xăng dầu có thể tăng hơn 300 đồng/lít trong ngày 29/2

Giá xăng dầu có thể tăng hơn 300 đồng/lít trong ngày 29/2

(LĐTĐ) Tiếp bước suy giảm của giá xăng dầu cuối phiên giao dịch ngày 28/2, sáng 29/2, giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Với xăng dầu trong nước, tại kỳ điều hành hôm nay, xăng dầu sẽ được áp dụng theo mức giá mới, theo đó, giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng nhẹ nếu các cơ quan chức năng không chi Quỹ bình ổn giá.
Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

(LĐTĐ) Song song với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã và đang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Dự án 500kV mạch 3: Nếu chậm tiến độ miền Bắc sẽ thiếu điện

Dự án 500kV mạch 3: Nếu chậm tiến độ miền Bắc sẽ thiếu điện

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024, nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong khi đó, hiện nguồn điện mới chưa được bổ sung kịp thời, tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 có nhiệm vụ truyền tải điện từ Quảng Bình ra miền Bắc đang bị chậm… Nếu không có giải pháp kịp thời, cao điểm hè ở khu vực miền Bắc có thể sẽ tiếp tục bị thiếu điện như năm 2023.
Nghiện cờ bạc là một dạng rối loạn tâm thần

Nghiện cờ bạc là một dạng rối loạn tâm thần

(LĐTĐ) Theo các bác sĩ, nghiện cờ bạc, trò may rủi là một rối loạn tâm thần, có thể so sánh với nghiện rượu và ma túy.

Tin khác

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

(LĐTĐ) Ngoài những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết đã thành thông lệ, Tết Nguyên đán năm nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều 30/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 26/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động