Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa:

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình

(LĐTĐ) Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu. Nhân dịp LĐLĐ Thành phố tổ chức biểu dương 100 Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về những kết quả đạt được và phương hướng phát triển phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trong các cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới.
Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định đời sống, việc làm của người lao động Hình thành đội ngũ công nhân trí thức, đáp ứng với tình hình mới

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, từ góc độ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình nói chung và phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” nói riêng?

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Gia đình chính là tế bào của xã hội, là nơi kết nối, gắn kết các thế hệ, giữ gìn, phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hoá dân tộc, là mạch nguồn vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao kinh phí hỗ trợ mua máy tính phục vụ học tập cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, đồng thời quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội về công tác gia đình, trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng triển khai công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các nội dung về công tác gia đình được Công đoàn lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc cũng như triển khai sâu rộng phong trào “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Riêng việc biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã trở thành hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình gia đình CNVCLĐ Thủ đô gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và giúp đỡ cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; biểu dương nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình, vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác xã hội.

Phóng viên: Như đồng chí đã nói, phong trào xây dựng“Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” là phong trào quan trọng của tổ chức Công đoàn. Xin đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai thực hiện cũng như kết quả của phong trào này trong thời gian qua?

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Để phong trào có tính lan tỏa và sức cuốn hút trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, giúp CNVCLĐ hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác gia đình và ý nghĩa của phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng gia đình văn hoá trong CNVCLĐ.

Từ những nỗ lực của tổ chức Công đoàn các cấp, ngành, đặc biệt là sự vươn lên của mỗi gia đình CNVCLĐ, mỗi năm, Thành phố lại có thêm nhiều hơn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Riêng trong năm 2021, toàn Thành phố có 3.797 Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng 34.169 gia đình tiêu biểu; 3.029 gia đình được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng 1,9 tỷ đồng và LĐLĐ Thành phố quyết định khen thưởng 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu.

Các cấp Công đoàn Thành phố cũng kịp thời triển khai, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em… qua đó giúp nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tăng cường giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Cùng với tuyên truyền, các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi- con học giỏi” cũng được Công đoàn phát động sâu rộng, từ đó động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo gia đình, nuôi dạy con khoẻ, ngoan, học giỏi. Thiết thực hơn, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên chú trọng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo về việc làm, thu nhâp, tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động, là cơ sở cho mỗi gia đình CNVCLĐ có được tiêu chí ổn định, phát triển bền vững.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em bằng việc tặng phần thưởng, trao học bổng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ Tết với số tiền hàng tỉ đồng. Thông qua những hoạt động cụ thể, tổ chức Công đoàn đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ, giúp mỗi CNVCLĐ có động lực để giữ lửa, xây dựng mái ấm gia đình.

Phóng viên: Từ những kết quả đạt được, LĐLĐ Thành phố có chỉ đạo gì đối với các cấp Công đoàn để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình nói chung, phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” nói riêng trong thời gian tới, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Trước hết, các cấp Công đoàn cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; đặc biệt là tuyên truyền Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, chủ động phòng ngừa các rủi ro đối với gia đình.

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu đạt “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”…

Các cấp Công đoàn cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp; phối hợp hiệu quả với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội Phụ nữ cùng cấp trong công tác cán bộ nữ và vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, hỗ trợ, tạo điều kiện để CNVCLĐ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc…

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực!./.

Phạm Diệp (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4322/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Y tế cùng UBND các quận, ...
Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động ...
Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Trước nguy cơ của biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 gây ra, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tiếp tục chủ động ...
Xây dựng văn hóa ứng xử học đường trong thời đại mới

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường trong thời đại mới

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Tọa đàm “Mô hình văn hóa ứng xử trong trường học” với sự tham dự của các chuyên ...
Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ...
Hà Nội khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

Hà Nội khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus tổ chức lễ khai trương ...
Đại học Anh Quốc Việt Nam: Quỹ học bổng trị giá 46 tỷ đồng chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển

Đại học Anh Quốc Việt Nam: Quỹ học bổng trị giá 46 tỷ đồng chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển

(LĐTĐ) Từ ngày 1/12/2021, Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) cho năm học 2022 trị giá ...

Tin khác

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi Thủ đô”, thu hút đông đảo công nhân lao động hưởng ứng, tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần" năm 2022.
Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chức gặp mặt đại biểu nữ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, hôm nay (22/11), đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 3. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.
Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô không lơ là, chủ quan, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, đã có trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn được thụ hưởng các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

(LĐTĐ) Chiều 18/11, đoàn khảo sát Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 2 để nắm bắt tình hình hoạt động năm 2021 của các đơn vị.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, sáng nay, 16/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 1.
Trên 147 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 147 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm và nhiều hình thức khác.
Xem thêm
Phiên bản di động