M
12/01/2021 15:39

Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Với việc tổ chức và triển khai hiệu quả các mặt hoạt động như: Phát động phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, năm 2020, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm Cùng nhìn lại 10 kết quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 Ngành Bảo hiểm xã hội: Tích cực thực hiện Chính phủ số, quốc gia số
Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Thành phố nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Minh Phương

Bảo hiểm xã hội Thành phố hiện có 42 đơn vị trực thuộc với tổng số 1.336 đoàn viên là công chức, viên chức, sinh hoạt tại 12 tổ công đoàn thuộc khối Văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố và 1022 viên chức, lao động làm việc tại Bảo hiểm xã hội các quận huyện, thị xã. Năm 2020, mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đều được đảm bảo, 100% viên chức mới được tuyển dụng đều được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết: Nhận thức rõ vai trò của mình, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố thường xuyên động viên đoàn viên học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, nhận thức chính trị.

Đồng thời phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn theo từng chuyên đề nghiệp vụ. Đặc biệt, tham gia có hiệu quả vào công tác tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp.

Hằng năm, Công đoàn và chính quyền đã phát động các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố đề ra. Trong đó, năm 2020, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô". Phát động thi đua chuyên đề năm 2020: Chuyên đề cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử; chuyên đề Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chuyên đề Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả…

Tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức cuối tuần qua, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố đã được tặng Cờ đơn vị thi đua đơn vị xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cá nhân ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Chủ tịch Công đoàn được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa”; triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… với các nội dung cụ thể như: Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về sử dụng thực phẩm an toàn, bếp ăn cơ quan luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm, phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện 10 điều theo Quy tắc ứng xử của viên chức;

Giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời hạn cho tổ chức, cá nhân; thực hiện lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ nghèo; tích cực đóng góp ủng hộ các quỹ vì người nghèo.

Bên cạnh đó, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố đã triển khai, vận động đoàn viên, người lao động tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tổ chức quyên góp, để kịp thời hỗ trợ người dân tại một số địa phương ở miền Trung vượt qua khó khăn, qua đó, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội Thành phố với cộng đồng.

Theo Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Vũ Đức Thuật: Từ việc tổ chức vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua, đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Bảo hiểm xã hội thành phố trong năm 2020. Kết quả, tính đến 31/12/2020, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95% trên số lao động thuộc diện phải tham gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số (hoàn thành kế hoạch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2020);

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 96% trên số lao động thuộc diện phải tham gia (vượt 1% kế hoạch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao); số người tham gia bảo hiểm y tế 7.239.094 người, tăng 3,4% tương ứng tăng 238.923 người so với năm 2019; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.732.778 người, chiếm 36% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 5,5% tương ứng tăng 90.128 người so với năm 2019.

Đáng chú ý, tính đến 31/12/2020, toàn thành phố đã có 48.674 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 0,81% lực lượng lao động, tăng 37,6% tương ứng tăng 13.311 người so với năm 2019. Tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37,6% (vượt 7,6% kế hoạch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao).

B.Duy

Nguồn :