M
07/01/2021 09:48

Khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm

(LĐTĐ) Năm 2020, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó đạt nhiều kết quả ấn tượng trên nhiều phương diện. Trong đó, nhiều kết quả đã tạo dấu ấn rõ nét, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao vị thế ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở trong nước cũng như quốc tế.

Bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội Từ 1/1/2021: Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào? Nâng mức hỗ trợ - “cú hích” thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 và bão lũ liên tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, luôn đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Kết quả nổi bật đáng ghi nhận là số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, vượt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm
Chi trả lương hưu tại nhà, đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia trong mùa dịch. Ảnh: B.D

Cụ thể, đến hết năm 2020, diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 90% so với năm 2019, tăng 1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tăng gấp 5 lần so với năm 2015; số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế có bước tăng trưởng ấn tượng: So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi Việt Nam là 17 năm.

Có được kết quả nổi bật nêu trên trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây chính là những hành động thiết thực ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Chính phủ chính thức lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, lần đầu tiên Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên phạm vi cả nước.

Và đến tháng 7/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Kết quả, qua 2 lễ ra quân, toàn ngành đã vận động, phát triển được 62.522 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 71.300 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Với việc tổ chức đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương tới cấp tỉnh và huyện, 2 lễ ra quân đã tạo được dấu ấn trực quan trong việc nhận diện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia

Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn được ngành thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt và thuận tiện. Đặc biệt, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo tốt nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn trăn trở, theo sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Chi trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bị mắc bệnh mãn tính; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

Trong bối cảnh bão lũ liên tiếp tại Miền Trung-Tây Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố theo sát diễn biến tình hình, kịp thời thăm hỏi, nắm bắt tình hình và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia; đặc biệt người có thẻ bảo hiểm y tế tại các tỉnh này có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết gần 134 nghìn người hưởng mới bảo hiểm xã hội hàng tháng; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 27,1% so với năm 2015; hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 91,2% so với năm 2015... Duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho trên 3,2 triệu người (trong đó: Chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người; chi trả cho trên 700 nghìn người qua tài khoản cá nhân).

Trong khi mức đóng bảo hiểm y tế bình quân ở nước ta chỉ khoảng 1,1 triệu đồng (so với các nước trong khu vực như Philippines, chúng ta chỉ bằng 1/3, so với Thái Lan chỉ bằng 1/4), nhưng số chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho người tham gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong chi phí khám, chữa bệnh. Trong năm, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 167,3 triệu lượt người, tăng 28,4% so với năm 2015./.

Bảo Duy

Nguồn :