M
08:49 | 05/11/2019

Chương Mỹ phấn đấu 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020

(LĐTĐ) Đến thời điểm hiện tại, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã có 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2019, huyện sẽ có thêm 5 xã về đích nông thôn mới. Đồng thời, phấn đầu trong năm 2020, huyện Chương Mỹ sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

chuong my phan dau 3 xa dat nong thon moi kieu mau vao nam 2020 Huyện Đông Anh phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019
chuong my phan dau 3 xa dat nong thon moi kieu mau vao nam 2020 Phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
chuong my phan dau 3 xa dat nong thon moi kieu mau vao nam 2020 Xã Đan Phượng phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ, tính đến nay huyện đã thực hiện cơ bản xong dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, đồng ruộng, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng, vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; trong đó, công nghệ cao đã được ứng dụng trong sản xuất hoa, rau sạch.

chuong my phan dau 3 xa dat nong thon moi kieu mau vao nam 2020
Chương Mỹ phấn đấu 3 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào năm 2020

Đặc biệt, huyện đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị và đã xây dựng “Đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025”. Tháng 12/2018, huyện Chương Mỹ đã tổ chức được Tuần lễ “Bưởi và nông sản an toàn huyện Chương Mỹ” để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện. Sản phẩm nông nghiệp của huyện bắt đầu xây dựng được thương hiệu; giá trị 1ha canh tác năm 2018 ước đạt 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế xã hội các xã được tăng cường, đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân; các trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đảm bảo khang trang sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là ước đạt 47 triệu đồng; coi trọng bảo vệ môi trường; hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao…

Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, để có được những kết quả trên, thời gian qua người dân Chương Mỹ đã hưởng ứng tích cực, đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới như: phát triển sản xuất, xây dựng gia đình, làng văn hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua ủng hộ ngày công, tiền mặt, hiện vật và hiến đất mở rộng đường xây dựng giao thông thôn, xóm…đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao, 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong năm 2019, Chương Mỹ phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn, đến năm 2020 phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Chương Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân hiểu rõ về chương trình xây dựng nông thôn mới; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; chỉ đạo 3 xã Lam Điền, Trường Yên, Quảng Bị hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu cuối năm 2019 huyện đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Đỗ Đạt

Nguồn :