Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Nghệ An sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hào khí sông Lam" chào đón năm mới 2024 Hiệu quả phát triển rừng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lâm nghiệp ở Nghệ An Nghệ An: Công nhân lao động mong đợi thưởng Tết

Chỉ đạo sát thực, vận động tốt sức dân

Huyện Nghi Lộc triển khai xây dựng NTM trong điều kiện một huyện nông nghiệp có xuất phát điểm thấp. Nguồn lực đầu tư cho phát triển cũng như kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu. Phát triển công, nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; đời sống nhân dân còn khó khăn... Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, thế nên hơn 10 năm qua, huyện Nghi Lộc đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, huyện Nghi Lộc đã đạt chuẩn huyện NTM và đang phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao
Huyện Nghi Lộc phát triển toàn diện sau hơn 10 năm xây dựng NTM

Trong năm 2023, huyện Nghi Lộc tiếp tục đạt và vượt các mục tiêu đề ra với những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM. Để có được kết quả đó, huyện đã bám sát cơ sở và chỉ đạo sâu sát. Trong năm, cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức 15 cuộc làm việc với các địa phương để giao trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể trong xây dựng NTM. Chính quyền huyện đã xây dựng kế hoạch với nhiệm vụ chi tiết, lộ trình cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, 28/28 xã đã rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM, đặc biệt là 12 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, từ đó xây dựng kế hoạch, tiến độ và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Ban chỉ đạo NTM của huyện đã tổ chức 38 cuộc làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã để cho ý kiến về các vấn đề cụ thể, chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM và giao trách nhiệm cho địa phương, các phòng, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ. HĐND huyện tiếp tục ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM.

Cụ thể: Huyện Nghi Lộc hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia với mức 500 triệu đồng/trường; hỗ trợ xây dựng mới các nhà văn hóa xóm sau sát nhập; hỗ trợ xây dựng mô hình cải cách hành chính (mỗi năm 3 xã, mỗi xã 100 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng mới trụ sở làm việc công an các xã; hỗ trợ mô hình xây dựng nhà lưới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, củ quả, ứng công nghệ tưới nhỏ giọt (50.000 đồng/m2); hỗ trợ 6.873 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, huyện và các xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, kêu gọi nhân dân, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh công cuộc xây dựng NTM.

Cấp uỷ, chính quyền, nhân dân chung sức xây dựng NTM, nhiều xã đã triển khai, phát động, huy động tốt sức dân. Nhân dân đã tích cực hiến đất, phá dỡ tường bao, đóng góp nguồn lực để xây dựng đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, xây dựng mới nhà văn hóa xóm, bổ sung nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, dụng cụ tập thể thao ngoài trời.

Tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh” đoàn viên thanh niên đã tập trung triển khai “Ngày Chủ nhật xanh” thu gom rác thải, cải tạo các điểm đen về môi trường; chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và các tuyến đường; ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công sở, đài tưởng niệm, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng; tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, triển khai công trình thắp sáng đường nông thôn, xây dựng tuyến đường hoa thanh niên, ...

Chính quyền phối hợp vận động người dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng giá trị tiền mặt đóng góp hơn 6,3 tỷ đồng, góp 2.600 ngày công, hiến 12.000m2 đất; làm mới và sửa chữa 16 km đường giao thông liên xã, thôn xóm.

Những con số biết nói

Trong năm 2023, huyện Nghi Lộc đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông huyện, xã, thôn xóm. Trong đó, huyện đã cấp 9.872,83 tấn xi măng (tỉnh 3.000 tấn, huyện 6.872,83 tấn) để làm đường giao thông nông thôn. Toàn huyện đã làm được 53,7 km đường giao thông nông thôn tập trung tại các xã Nghi Thái, Nghi Trường, Nghi Phong, Nghi Mỹ, Nghi Văn, Nghi Thịnh,...

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao
Giao thông nông thôn ở các xã vùng núi, vùng biển, vùng đồng bằng đều được đầu tư xây dựng đồng bộ

Các xã đã tích cực lồng ghép các nguồn vốn cùng với huy động nội lực sức dân để xây dựng, nâng cấp được 27,4 km kênh mương; huy động 86.500 ngày công tham gia tu sửa, khơi thông, nạo vét kênh mương với khối lượng đào đắp 77.500 m3; đắp tu bổ bờ vùng, bờ thửa với khối lượng 48.100 m3; sữa chữa, nâng cấp 7 trạm bơm, 3 hồ đập, hàng trăm km bờ vùng, bờ thửa nội đồng phục vụ cho yêu cầu sản xuất.

Tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện đảm bảo ổn định phục vụ sản xuất và dân sinh. Trong đó, lắp thêm 7 trạm biến áp mới; cải tạo, thay mới 45 máy biến áp; nâng cấp, cải tạo 20km đường dây trung thế, hạ thế; xuất tuyến đường dây cho 35 trạm trên địa bàn; thay thế làm mới 150 cột điện hư hỏng cho toàn huyện.

Đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật như: Xây mới và đưa vào sử dụng 175 phòng, trong đó 112 phòng học tập, 63 phòng quản trị, hỗ trợ, phụ trợ khác; 4 nhà tập đa chức năng, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố, đạt chuẩn 3 cấp học là 1.368/1.414 phòng học, đạt tỷ lệ 97%; nâng cấp, sửa chữa trạm y tế các xã.

Hiện nay, huyện Nghi Lộc có 30 mô hình nhà lưới sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động, với diện tích trên 78.323 m2, tổng kinh phí đầu tư 36,879 tỷ đồng (trong đó nhà nước hỗ trợ 8,350 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp). Sản lượng hằng năm đạt hơn 306 tấn, doanh thu đạt trên 14,539 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 150 lao động, với thu nhập bình quân 79 triệu đồng/người/năm. Các hợp tác xã tích cực, chủ động tìm hướng đi trong sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Huyện tiếp tục hỗ trợ xây dựng 3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các xã Nghi Phương, Nghi Lâm, Nghi Thái. Mô hình đã phát triển và được nhân rộng trên địa bàn.

Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tiếp tục đạt kết quả cao. Trong năm 2023 đã chấm điểm, phân hạng 12 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao, toàn huyện có 21 sản phẩm OCOP.

Tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đến nay huyện Nghi Lộc có 88/90 trường đạt chuẩn, đat tỷ lệ 97,7%, xếp tốp đầu trong toàn tỉnh. Cùng với đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kết quả tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,2%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 5,18%. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao
Diện mạo khu vực nông thôn của huyện Nghi Lộc ngày càng đồng bộ, khang trang

Trong năm 2023, huyện đã xây dựng mới 66 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn, toàn huyện có thêm các xã Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Phong, Nghi Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Nghi Văn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định đối với xã Nghi Thạch; hoàn thiện hiện trường, hồ sơ tiếp tục trình thẩm tra, thẩm định các xã Khánh Hợp, Nghi Diên, Nghi Lâm, Nghi Thái đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Năm 2024, huyện Nghi Lộc phấn đấu về đích NTM nâng cao, các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra sẽ được cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện. Tin rằng, từ điểm sáng về xây dựng NTM nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Nghi Lộc sẽ tiếp tục nâng lên, diện mạo khu vực nông thôn sẽ càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Đinh Thế Tài – Chánh Văn phòng UBND huyện Nghi Lộc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

(LĐTĐ) Ngày 13/4, giá vàng SJC đã “hạ nhiệt”, hiện niêm yết ở mức dao động từ mức 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

(LĐTĐ) Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Tin khác

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

(LĐTĐ) Để phấn đấu với mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực gấp rút để hoàn thành các tiêu chí.
Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

(LĐTĐ) Việc ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng nâng chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đã thúc đẩy ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển nhanh chóng và bền vững, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, hiệu quả cao được hình thành, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân.
Xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên quê hương của điệu múa Bồng

Xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên quê hương của điệu múa Bồng

(LĐTĐ) Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của mảnh đất giàu truyền thống văn hóa này. Chính sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là tiền đề quan trọng để xã sớm hoàn thành mục tiêu xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023 và quan trọng hơn, để Tân Triều luôn là vùng quê đáng sống.
Xem thêm
Phiên bản di động