M
16/02/2021 11:48

Hội đồng nhân dân các cấp

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, theo đó triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, tiến độ.

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Nhiều điểm mới trong quá trình hiệp thương đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp Bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hội đủ yếu tố đức, tài
Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc (ảnh chụp ngày 15/1)

Năm 2020, vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp liên tục đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả đáng khích lệ. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Thường trực, các ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm. Hội đồng nhân dân Thành phố đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức thành công 06 kỳ họp, 02 cuộc giám sát, 02 phiên giải trình và 02 cuộc khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tổ chức 19 cuộc giám sát, khảo sát của các Ban Hội đồng nhân dân, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, trong giải quyết vấn đề dân sinh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất với 11 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Căn cứ chủ đề năm 2021 của thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của Hội đồng nhân dân Thành phố “Đổi mới, sâu sát, khoa học và hiệu quả”, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đại diện các ban HĐND thành phố Hà Nội khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa dịp Tết tại chợ hoa Xuân phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), ảnh HNM.

Hội đồng nhân dân các cấp cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát năm 2021. Chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của tri của Hội đồng nhân dân Thành phố. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng quy chế; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố hàng tháng theo quy định.

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Năm 2021 là thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, năm yêu cầu bứt tốc kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân Thành phố cũng sẽ chỉ đạo, triển khai công tác tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 18/12/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội.

T.Vũ

Nguồn :