M
02/08/2020 13:17

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm:

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Phát triển đảng viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển bền vững
Quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Ngà, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-BCH, ngày 02/3/2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020; quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ, ngày 25/3/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

3100 img 5335
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo.

Cụ thể, thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn quận tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở đặc biệt là công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước; xây dựng thang điểm thi đua đánh giá hoạt động từng loại hình Công đoàn cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình và các tác động do dịch bệnh Covid 19 gây ra.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tuyên truyền vận động thành lập 9 công đoàn cơ sở và kết nạp được 599 đoàn viên công đoàn vào tổ chức công Việt Nam, đạt tỷ lệ 70,5% kế hoạch Thành phố giao.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn quận cũng thường xuyên quan tâm vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân lao động. Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng, đã có 31 đoàn viên Công đoàn quận được kết nạp Đảng.

Để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động quận đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, trong tâm là phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền vận động phát triển công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Đồng thời, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phấn đấu trở thành Đảng viên và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ nay đến cuối năm 2020, cố gắng tiến hành tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

L.Thắm

Nguồn :