Chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.HCM

(LĐTĐ) Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Sở TN&MT TP.HCM) vừa có báo cáo Ủy ban nhân dân TP.HCM về một số nội dung liên quan đến việc chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.
Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực phát triển giao thông xanh

Để đảm bảo chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Cục Thuế Thành phố có hướng dẫn thống nhất Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo hướng: Cơ quan thuế làm việc trực tiếp với người sử dụng đất để có đề nghị điều chỉnh phù hợp, không chuyển trả hồ sơ cho cơ quan đăng ký đất đai; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký đất đai biết, để cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ và cập nhật hệ thống phần mềm đăng ký.

Cho phép tạm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để kịp thời huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ (kèm theo biện pháp ràng buộc nhằm đảm bảo thu đủ ngân sách Nhà nước), giảm áp lực về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua trong các dự án nhà ở, cũng như tăng thu cho ngân sách Nhà nước khi người mua nhà ở trong các dự án được cấp Giấy chứng nhận thực hiện các giao dịch liên quan.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép tạm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để kịp thời huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ, giảm áp lực về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua trong các dự án nhà ở, tăng thu cho ngân sách Nhà nước khi người mua nhà ở trong các dự 1 được cấp Giấy chứng nhận thực hiện các giao dịch liên quan.

Theo đó, trong công tác rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (giai đoạn 2012-2019) nhưng chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, Sở TN&MT đã rà soát nội dung liên quan nghĩa vụ tài chính đất đai, ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, tổng số khu đất có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019 là 1.496 khu đất với tổng diện tích là 7.453ha (gồm 251 khu đất dự án nhà ở với diện tích 767,23ha và 1.245 khu đất dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ với diện tích 6.684,74ha).

Trong đó, có 1.158 khu đất với diện tích 6.675,27ha đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất. Đang thực hiện xác định tiền sử dụng đất, giá thuê đất là 268 khu đất với diện tích 664,97ha, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 142 khu đất, diện tích 594,62ha; Cục Thuế Thành phố 126 khu đất, diện tích 70,35ha.

Chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.HCM
Hàng loạt dự án ở TP.HCM đang chờ tháo gỡ khó khăn trong công tác giao đất. Ảnh minh hoạ.

Hiện có 1.060 khu đất với diện tích 3.755,30ha (gồm 146 khu đất dự án nhà ở với diện tích 485,73ha và 914 khu đất dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ với diện tích 3.269,57ha) đã ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đang giải quyết thủ tục ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 98 khu đất, diện tích 2.919,97ha.

Từ năm 2020 đến nay, Sở TN&MT tiếp tục ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 3.102 Giấy chứng nhận với diện tích 574,4ha (gồm 3.057 Giấy chứng nhận trong dự án nhà ở với diện tích 129,2ha và 45 Giấy chứng nhận dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ với diện tích 445,2ha).

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố, đa số các trường hợp chưa ký Hợp đồng thuê đất là các trường hợp đã hết hạn sử dụng đất tại thời điểm ngày 31/12/2020. Do có một số vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất (nộp hồ sơ sau thời hạn quy định, khu đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất).

Về việc gia hạn sử dụng đất đối với khu đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, Sở TN&MT căn cứ quy định, tại Điều 49 Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch) và thực tế sử dụng đất tại địa phương để rà soát, kiểm tra từng trường hợp cụ thể, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định gia hạn cho các tổ chức sử dụng đất theo thẩm quyền quy định.

Sở TN&MT cho biết, việc thực hiện liên thông chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất đối với loại hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố Thủ Đức hiện nay còn nhiều bất cập, là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chưa đảm bảo thời gian quy định.

Cụ thể, từ ngày 1/1-15/4/2022, tổng số hồ sơ chuyển cơ quan thuế là 44.722 hồ sơ, trong đó đã tính thuế 38.644 hồ sơ, trễ hạn 11.102 hồ sơ. Đang tính thuế 6.078 hồ sơ, trễ hạn 1.030 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không đều nhau, các chi nhánh có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên 50% gồm: Chi nhánh quận 3, quận 4, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú và huyện Hóc Môn.

Sau khi các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, các Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ và cách xử lý tại các Chi cục Thuế chưa có sự thống nhất.

Sở TN&MT cho rằng, việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng giữa người mua và người bán thoả thuận về giá trị chuyển nhượng bằng hợp đồng được cơ quan công chứng chứng nhận là theo quy định của Luật Công chứng và Bộ Luật dân sự. Do đó, việc cơ quan thuế nhận định các trường hợp có giá trị chuyển nhượng không đúng với giá thực tế và không sát với giá giao dịch trên thị trường, đề nghị chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu người sử dụng đất kê khai bổ sung giá trị chuyển nhượng bất động sản là không đúng nhiệm vụ, chức năng gây khó khăn cho tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở TN&MT đề xuất, đối với các trường hợp chưa ký Hợp đồng thuê đất do có vướng mắc về gia hạn sử dụng, để có cơ sở tổng hợp, tham mưu trình, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét hồ sơ gia hạn sử dụng đất theo quy định, Sở TN&MT tiếp tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát, kiểm tra. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở TN&MT tổng hợp, trình lại Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ gia hạn sử dụng đất.

Đối với các trường hợp này, mặc dù Hợp đồng thuê đất đã hết hạn nhưng người sử dụng đất vẫn sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được cho phép (ghi trong Hợp đồng thuê đất), cơ quan thuế vẫn ra thông báo đơn giá thuê đất và thu tiền thuê đất, áp dụng thu tiền thuê đất như trường hợp chưa có pháp lý sử dụng đất.

Với 135 trường hợp đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Công văn số 5186/CTTPHCM-QLĐ ngày 24/5/2021 của Cục Thuế Thành phố. Qua rà soát, đa số các trường hợp này đang thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ còn chậm, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc do pháp luật hiện hành chưa có quy định áp dụng.

Minh Tuấn - Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Tối 20/5, tại phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) ...
Các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học theo nhu cầu của học sinh

Các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học theo nhu cầu của học sinh

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT) về việc triển khai ...
Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc

Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc

(LĐTĐ) Trải nghiệm xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” miễn phí qua các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, nhiều vận động viên của Thái Lan đã bày tỏ ...
Khởi tố đối tượng trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Khởi tố đối tượng trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

(LĐTĐ) Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2, Nguyễn Văn Thái nhìn thấy các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu dễ dàng gỡ ra và ...
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh ...
Liên ngành Công an - BHXH thành phố Hà Nội: Hợp tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Liên ngành Công an - BHXH thành phố Hà Nội: Hợp tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ký Kế hoạch liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH về ...
Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

(LĐTĐ) Mới đây, tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức Giải bóng chuyền da ...

Tin khác

Nhiều "đại gia" bất động sản TP.HCM nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Nhiều "đại gia" bất động sản TP.HCM nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong số 30 doanh nghiệp nợ thuế vừa bị Cục thuế TP.HCM nêu tên, chiếm chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý có những "đại gia" bất động sản nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, từng bị các cơ quan chức năng thanh tra, kết luận về nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án nhà ở.
Đề xuất chỉ được sở hữu chung cư trong 50 - 70 năm: Có “vênh” với mục tiêu khuyến khích phát triển chung cư?

Đề xuất chỉ được sở hữu chung cư trong 50 - 70 năm: Có “vênh” với mục tiêu khuyến khích phát triển chung cư?

Trong đề cương Luật Nhà ở (sửa đổi) Bộ Xây dựng đưa ra phương án chung cư sở hữu có thời hạn theo thời hạn sử dụng của công trình. Theo hướng này, giấy chứng nhận cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn 50 năm, 70 năm thay vì lâu dài như hiện nay. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu quyền sở hữu chỉ còn 50 năm thì chung cư lại càng “mất giá”. Chính vì vậy, liệu có mâu thuẫn với mục tiêu khuyến khích phát triển chung cư của Chính phủ.
Chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.HCM

Chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.HCM

(LĐTĐ) Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Sở TN&MT TP.HCM) vừa có báo cáo Ủy ban nhân dân TP.HCM về một số nội dung liên quan đến việc chống thất thu trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.
VPCORP và HKT GROUP ra mắt thị trường, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác

VPCORP và HKT GROUP ra mắt thị trường, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác

(LĐTĐ) Ngày 12/5 tại trụ sở 66 – 68 Võ Văn Tần, quận 3, TP.Hồ Chí Minh (HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh VP (VPCORP) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc HKT (HKT GROUP) ký kết hợp tác với Phú Đông Group và Thang Long Real Group.
“Giá trị gia tăng trên đất” - Xu hướng mới của thị trường bất động sản

“Giá trị gia tăng trên đất” - Xu hướng mới của thị trường bất động sản

“Tư duy nhấn vào lượng mét vuông thửa đất có biểu hiện lệch lạc. Trên thế giới, không có khái niệm kinh doanh đất thô không có giá trị đầu tư trên đất. Mọi giá trị đầu tư trên đất như cảnh quan, hạ tầng, tiện ích sống cùng với không gian kết nối, thương mại, dịch vụ mà dự án tạo ra mới được coi là giá trị thực của sản phẩm BĐS. Giá trị đó có thể lên tới 70% giá bán của ngôi nhà. Việc nhiều người sẵn sàng bỏ qua các dự án nội đô, chấp nhận đi xa hơn, trả chi phí cao hơn để sở hữu nhà ngoại ô chính là sự tiến bộ của thị trường BĐS Việt Nam ” - GS Đặng Hùng Võ nói về xu thế gần đây của người mua nhà.
Doanh nghiệp đầu tư bất động sản "đói" dự án: Vẫn là câu chuyện thủ tục pháp lý

Doanh nghiệp đầu tư bất động sản "đói" dự án: Vẫn là câu chuyện thủ tục pháp lý

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp bất động sản đang ở giai đoạn khó khăn nhất vì không có dự án. Các nhà thầu xây dựng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những khó khăn của thị trường bất động sản. Ngoài câu chuyện thị trường vừa chứng kiến 2 đợt “bão giá” vật liệu xây dựng, thì yếu tố pháp lý vẫn là “điểm nghẽn” làm hạn chế hoạt động của thị trường này.
Đất không được tách thửa: 7 điều người dân cần nắm rõ

Đất không được tách thửa: 7 điều người dân cần nắm rõ

Người dân nên nắm rõ các loại đất không được tách thửa để tránh rủi ro, đặc biệt trong đầu tư vào đất. Dưới đây là những loại đất không được tách thửa, bạn đọc có thể tham khảo để tránh mất tiền oan.
Thị trường bất động sản Hà Nội hứa hẹn nhiều sôi động

Thị trường bất động sản Hà Nội hứa hẹn nhiều sôi động

(LĐTĐ) Báo cáo thị trường quý 1 năm 2022 của Savills Việt Nam vừa công bố về tổng quan tình hình bất động sản tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm 2022 cho thấy thị trường bán lẻ, văn phòng và biệt thự, nhà liền kề đã có nhiều khởi sắc, được đánh giá là dần phục hồi và hứa hẹn nhiều sôi động.
Giá bất động sản tiếp tục xu thế tăng cao trong các quý tới

Giá bất động sản tiếp tục xu thế tăng cao trong các quý tới

Theo các chuyên gia, đà tăng giá bất động sản được dự báo sẽ khó có thể dừng lại trong bối cảnh chi phí phát triển leo thang cùng với nhu cầu đầu tư nhà đất bùng nổ tại nhiều thị trường.
Siết chặt tách thửa đất phân lô, thị trường bất động sản ven đô giảm nhiệt

Siết chặt tách thửa đất phân lô, thị trường bất động sản ven đô giảm nhiệt

(LĐTĐ) Sau khi Hà Nội siết chặt việc tách thửa đất, thị trường đất nền phân lô ở các huyện ngoại thành đã có xu hướng “hạ nhiệt”. Cùng với đó, trước động thái của các ngân hàng muốn siết tín dụng vào bất động sản cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý của đầu cơ thị trường này.
Xem thêm
Phiên bản di động